5 września 2015. imieniny: Dorota, Wawrzyniec, Teodor
Szkoła Podstawowa
w Stęszewie
tel. +48 61 813-41-92
szkola@steszew.pl
  

Strona główna
Zebranie z rodzicami

Uwaga. Zebranie organizacyjne z rodzicami w Szkole Podstawowej w Stęszewie


Godzina 17.00 Zebrania organizacyjne w klasach I-III - SP w Stęszewie

Godzina 18.00 Zebrania organizacyjne w klasach IV-VI - SP w Stęszewie

Zwrot za podręczniki

RODZICE UCZNIÓW KLAS III zainteresowani zwrotem za podręczniki mogą pobierać wnioski w sekretariacie szkoły lub u Kierownika świetlicy.


Zwrot można uzyskać :

 • dla ucznia klasy III z rodziny, w której dochód netto nie przekracza 574,00 na osobę w rodzinie. Do wniosku wystarczy dołączyć zaświadczenie o dochodach za m-c sierpień 2015 lub zaświadczenie o korzystaniu z zasiłku rodzinnego lub zasiłku rodzinnego z dodatkami (za m-c sierpień 2015) wraz z dowodem zakupu podręczników do klasy III (faktura, rachunek, paragon, lub oświadczenie o zakupie podręczników – gotowy druk można otrzymać u kierownika świetlicy)

 • W przypadku przekroczenia kwoty 574,00 netto na osobę w rodzinie, zwrot można uzyskać w przypadku kiedy w rodzinie występuje uzasadniony powód do przyznania pomocy (np.:bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, przemoc w rodzinie, alkoholizm lub narkomania, rodziny niepełne, wielodzietne, zdarzenie losowe, sytuacja kryzysowa). We wniosku należy napisać uzasadnienie przyznania pomocy, bez przedstawiania dochodu.

 • Kwota zwrotu wynosi do 225,00 zł.

            

Wnioski należy składać u Dyrektora szkoły lub Kierownika świetlicy do dnia 15 września 2015.

Szczegółowe informacje wywieszone są w gablocie obok wejścia do szkoły.


Mundurki

Informujemy, że w roku szkolnym 2015/2016 obowiązuje strój szkolny zgodny z zasadami opisanymi w Statucie Szkoły.

Klasy pierwsze obowiązuje od 15 października (po ślubowaniu).Ogłoszenie świetlica

Świetlica szkolna

¨ Dla rodziców, którzy nie mogą ze względu na pracę zawodową zapewnić opieki dzieciom, ruszają zapisy do świetlicy szkolnej od 1 do 4 września - należy zgłaszać się do kierownika świetlicy – M.Gibczyńskiej.

¨ Świetlica szkolna pracuje od 6.30 do 15.30.

¨ Od 13.30 do 16.30 opiekę nad dziećmi pełni również Świetlica opiekuńczo –wychowawcza, do której należy zapisywać dzieci niezależnie od świetlicy szkolnej (podlega ona bezpośrednio pod Urząd Gminy) u p.Ireny Maćkowiak (od 1 do 4 września)

¨ Klasy 1e, 1f, 1g, 1h – opieka świetlicowa przed rozpoczęciem lekcji (od 6.30 do 7.30) w świetlicy (sala nr 3) w budynku szkoły (dzieci będą przeprowadzane do budynku oświatowego), po skończonych lekcjach opieka świetlicowa odbywa się w budynku oświatowym do godz.15.20.

 

Stołówka szkolna

¨ Aktualna cena obiadu dla ucznia naszej szkoły – 4,50 zł.

¨ Stołówka szkolna rozpoczyna wydawanie obiadów 7 września. Zapisy u kierownika świetlicy M.Gibczyńskiej.

¨ Rodzice w trudnej sytuacji materialnej, zainteresowani skorzystaniem z bezpłatnych obiadów, proszeni są o zgłoszenie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Stęszewie z dokumentami potwierdzającymi dochody w rodzinie.

¨ Uczniowie od 7 września mogą również korzystać z herbaty: kl 1-3 wpłaty w wysokości 20,00 zł za 1 półrocze zbierają wychowawcy. Uczniowie klas 4-6 indywidualnie zgłaszają się do kuchni i tam dokonują wpłat.

 

Program „Mleko w szkole” dla uczniów klas 1-6

¨ Szkoła w tym roku szkolnym (od października do maja) nadal uczestniczy w ogólnopolskiej akcji "Szklanka Mleka"- mleko białe jest bezpłatne, mleko smakowe na chwilę obecną w cenie 0,22 zł za kartonik. Wychowawcy zbierają podpisy na deklaracjach udziału w programie, podczas pierwszego zebrania z rodzicami.

¨ UWAGA: Aby dziecko mogło skorzystać z picia mleka KONIECZNA jest deklaracja rodzica na zbiorczej liście u wychowawcy klasy.

 

Program „Owoce w szkole” dla uczniów klas 1-3

Szczegółowych informacji udzielą wychowawcy na pierwszych zebraniach z rodzicami.

UWAGA: konieczne jest podpisanie deklaracji na udział dziecka w programie.

 

 

KOMUNIKAT WS. JEDNORAZOWEGO STYPENDIUM SOCJALNEGO

Informujemy Rodziców, że dnia 15 września 2015 roku mija termin składania w Urzędzie Gminy (ZEAS II piętro) wniosków o przyznanie  jednorazowego stypendium socjalnego dla uczniów z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 456,00 zł. Wnioski odbierać można u kierownika świetlicy i w sekretariacie szkoły.

Informacja o dokumentach potrzebnych do uzyskania stypendium do pobrania poniżej.

STYPENDIUM I

STYPENDIUM II

 
 

<<   Wrzesień   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

 
MAPA SERWISU
STATYSTYKA