26 maja 2016. imieniny: Filip, Paulina, Marianna
Szkoła Podstawowa
w Stęszewie
tel. +48 61 813-41-92
szkola@steszew.pl
  

Strona główna

KOMUNIAK WS. PÓŁKOLONII

Wzorem lat minionych, w ramach akcji „LATO 2016”  w Szkole Podstawowej w Stęszewie,
organizowane będą 3 turnusy półkolonii dla ogółem 135 dzieci.
Pierwszeństwo korzystania  z tej akcji mają dzieci młodsze.
 

Czas trwania jednego turnusu: 5 dni.  
Liczba uczestników: 45 dzieci. 
Środki finansowe z budżetu Gminy: 8zł (dziennie). 
Odpłatność uczestnika turnusu: 30zł.

 Zapisy na półkolonie przyjmuje pani Maria Stawna (w sali 28) od dnia 24 maja 2016r. ( wtorek). 

TURNUS I              4.07 - 08.07.2016r.

TURNUS II           11.07 – 15.07.2016r. 

TURNUS III          18.07 – 22.07.2016r.

**************************

 

UWAGA RODZICE!

Informujemy, że opieka w świetlicy szkolnej w dniu 27 maja br. (piątek)
zapewniona będzie od godziny 6.30 - 17.00 w budynku szkoły.

*************************

KOMUNIKAT WS. WYBORU PATRONA NASZEJ SZKOŁY 

W DNIU 28 KWIETNIA 2016 R. ODBYŁY SIĘ W NASZEJ SZKOLE
WYBORY NA PATRONA SZKOŁY.

Spośród wszystkich proponowanych kandydatów
społeczność stęszewskiej szkoły i mieszkańcy gminy Stęszew
zdecydowaną większością głosów wskazali na patrona szkoły panią MARIĘ ZAREMBĘ.

Kolejnym etapem w procedurze będzie zwrócenie się o wydanie uchwały przez Radę Gminy,
która prawnie potwierdzi wybór imienia. Nastąpi to podczas sierpniowej sesji.

Oficjalne uroczystości odbędą się w styczniu 2017 roku.

Prosimy wszystkie osoby, które posiadają materiały (w tym zdjęcia)
oraz ciekawe informacje dotyczące życia i działalności pani Marii Zaremby,
o udostępnienie ich do końca maja naszej szkolnej bibliotece.

PROTOKÓŁ Z GŁOSOWANIA

 [POBIERZ]

*********************

OGŁOSZENIE W SPRAWIE REKRUTACJI
DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE FILIALNEJ W TRZEBAWIU
ORAZ KLAS I W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STĘSZEWIE

 Szkoła Podstawowa w Stęszewie
ul. Poznańska 25, 62-060 Stęszew tel. (61) 8134-192
www.sp.steszew.pl 

ogłasza
w dniach od 01.03.2016 do 31.03.2016
zapisy do oddziału przedszkolnego w Szkole Filialnej w Trzebawiu
i klas I w Szkole Podstawowej w Stęszewie na rok szkolny 2016/2017
 
wszystkich chętnych dzieci z rocznika 2010
i dzieci z rocznika 2009, które nie rozpoczęły nauki w roku szkolnym 2015/2016 

Zapisy odbywać się będą w sekretariacie szkoły w dniach:
01.03.2016 – 31.03.2016  w godz. 700-1500
oraz 10.03 i 31.03  dodatkowo w godz. 1600-1800

Obwód szkoły obejmuje całą miejscowość: Stęszew, Dębno, Dębienko, Drogosławiec,  Łódź,
Wielkawieś,  Witobel,Trzebaw, Górka, Zamysłowo

Dokumenty wymagane przy zapisach: dowód osobisty rodzica,
metryka urodzenia i PESEL dziecka, wniosek lub karta zgłoszenia,
które można pobrać w sekretariacie lub ze strony internetowej szkoły
(
www.sp.steszew.pl  w zakładce Rekrutacja).

W przypadku zapisu dziecka do innej szkoły, prosimy o powiadomienie nas o tym fakcie.

 Jednocześnie informujemy, że: 

1. Obowiązek szkolny od 1 września 2016 obejmuje dzieci siedmioletnie – rocznik 2009, które nie rozpoczęły nauki w roku szkolnym 2015/2016.

2. Dzieci sześcioletnie urodzone w 2010 roku, które od 1 września 2015 roku realizują obowiązek przygotowania przedszkolnego, mogą na wniosek rodziców rozpocząć naukę w I klasie.

3. W mieście Stęszewie dzieci sześcioletnie realizują obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w oddziałach organizowanych w przedszkolu. 

4. Dzieci urodzone w 2009 oku, które rozpoczęły w roku szkolnym 2015/2016 naukę w I klasie, na wniosek rodziców złożony do dyrektora szkoły do dnia 31.03.2016 roku, mogą w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie I szkoły podstawowej. Zgodnie z art.9 ust. 4 ustawy dziecko, którego rodzice złożyli w/w wniosek, nie podlega klasyfikacji rocznej i promowaniu do klasy II oraz nie otrzymuje świadectwa szkolnego promocyjnego.

 5. Dzieci urodzone w I połowie 2008 roku, które w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczają do II klasy, na wniosek rodziców złożony do dyrektora szkoły do dnia 31.03.2016 roku, mogą w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie II szkoły podstawowej. Zgodnie z art.11 ust. 4 ustawy dziecko, którego rodzice złożyli w/w wniosek, nie podlega klasyfikacji rocznej i promowaniu do klasy III oraz nie otrzymuje świadectwa szkolnego promocyjnego.

ZAPRASZAMY 
Dyrektor szkoły mgr Karolina Róg
 

*****************************************************

ZASADY   REKRUTACJI  DO   KLAS  PIERWSZYCH
W SZKOLE PODSTAWOWEJ  W STĘSZEWIE
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 [POBIERZ DOKUMENT]
***************************************

WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW DOTYCZĄCE UBIEGANIA SIĘ O ŚWIADCZENIA
Z TYTUŁU UBEZPIECZENIA DZIECI OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

Polisa nr 92200046
POBIERZ WNIOSEK
We wniosku proszę użyć podanego powyżej numeru polisy

Ubezpieczyciel:
AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa

Rodzaj ubezpieczenia - NNW grupowe ubezpieczenie
Suma ubezpieczenia - 19 000
Okres ubezpieczenia - 1 września 2015r. do 31 sierpnia 2016r.
Zakres terytorialny - cały świat

OPIEKUN POLISY: Aleksander Marchewka, tel. 692 28 20 30

Infolinia AXA 0 801 200 200
www.axa.pl


 WYBRANA OFERTA - [POBIERZ DOKUMENT]
 
 

<<   Maj   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

 
MAPA SERWISU
STATYSTYKA