Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się

W styczniu br. uczniowie z klas 3 – 5 ze swoimi wychowawcami aktywnie uczestniczyli w zajęciach rozwijających umiejętności uczenia się, poznali swoje preferowane style uczenia, otrzymali również ulotki „Jak się uczyć, żeby się nauczyć”. Spotkania prowadziła pani psycholog, mgr Arleta Stankowska w ramach realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.