Dzień Bezpiecznego Internetu

Z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu w dniach od 5 do 9 lutego w szkole przy ul. Poznańskiej odbywają się zajęcia na temat internetu. Celem zajęć jest uzmysłowienie uczniom zagrożeń wynikających z korzystania z sieci oraz nauczenie bezpiecznych zachowań. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli i wychowawców. W klasach młodszych dzieci tworzą scenki, oglądają filmiki oraz wypełniają kolorowanki. W klasach starszych uczniowie oglądają filmy i wykonują odpowiednie ćwiczenia. Nad całością czuwa pan Ryszard Oleksiak, nauczyciel informatyki.