Dzień Międzynarodowy

     Celem projektu jest przybliżenie uczniom kultury i obyczajów innych krajów, a także podkreślenie znaczenia znajomości języków obcych. Tego dnia uczniowie klas I-III prezentują piosenki w różnych językach, przygotowane wcześniej pod kierunkiem nauczycieli. Chętni uczniowie z klas IV-VI również śpiewają, ale także odgrywają scenki i recytują zagraniczną poezję. Ponadto każda klasa przygotowuje plakat prezentujący kulturę i obyczaje wylosowanego kraju. Najlepsze prace są nagrodzane.