Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. RSU

RSU

KOMUNIKAT WS. WYBORÓW RSU NA NOWY ROK SZKOLNY 2017/2018

W dniach 13, 14 i 19 czerwca 2017 roku przeprowadzone zostały wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej w Stęszewie. W związku z wprowadzaną od przyszłego roku szkolnego reformą edukacji, w wyniku której obecne klasy 5 i 6 będą realizowały obowiązek szkolny w innym budynku, wybory wyłoniły przedstawicieli Rady Samorządu Uczniowskiego, z których jedna połowa (składająca się z uczniów obecnych klas 5 i 6) działać będzie na terenie obecnego Gimnazjum w Stęszewie, a druga (składająca się z uczniów obecnych klas 3 i 4) – na terenie naszej szkoły. Obie grupy będą ze sobą ściśle współpracować.

W wyborach uczestniczyło 390 uczniów z klas 3, 4, 5 oraz 6. Z 390 oddanych głosów, 4 były nieważne.

Zgodnie z wynikami, członkami nowej Rady Samorządu Uczniowskiego zostali:

Grupa działająca w budynku Szkoły Podstawowej:

Dawid Cieniawa (przewodniczący), Amanda Kędziora (zastępca przewodniczącego), Maja Wawrzyniak (skarbnik), Mikołaj Węsierski, Szymon Raniszewski i Julia Hubner.

Grupa działająca w budynku Gimnazjum:

Adam Wawrzyniak (przewodniczący), Martyna Kańduła (zastępca przewodniczącego), Kamil Korcz (skarbnik), Sandra Ładniak, Marta Stankowska i Julia Ładniak.

Wybrano również po 4 pomocników dla każdej z obydwu grup. Gabriela Witkowska, Zofia Durkiewicz, Antonina Kalemba i Anna Krzyżagórska zostały pomocnikami RSU działającej w budynku SP, natomiast Patrycja Brembor, Nikola Kielan, Jagoda Hałas i Wiktor Palacz zostali pomocnikami RSU działającej na terenie Gimnazjum.

Reforma edukacji wymogła również powstanie drugiego pocztu sztandarowego. Obecny poczet sztandarowy, w którego skład wchodzą Adam Wawrzyniak, Paulina Czajkowska oraz Maria Raniszewska, będzie nadal pełnił swoją funkcję na terenie Gimnazjum. Na terenie Szkoły Podstawowej będzie pełnił funkcję nowo powołany poczet sztandarowy, którego skład został ustalony decyzją Rady Pedagogicznej w dniu 19 czerwca 2017 roku. W skład nowego pocztu weszli: Oliwier Szafrański 4d, Oliwia Filarowska 4a i Martyna Baranowska 4b. Zastępcami zostali: Zofia Gryczyńska 4c oraz Wiktor Mruk 4b.