Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Rekrutacja

Rekrutacja

Zgłoszenia dzieci do I klasy w roku szkolnym 2018/2019

W Szkole Podstawowej w Stęszewie w budynku przy ul. Poznańskiej 25 do dnia 30 marca br. trwają zgłoszenia dzieci do pierwszej klasy.

Oto ważne terminy.

1) Zapisy dzieci z obwodów zamieszkałych i zameldowanych od 1.03.do 30.03. br.

2) 15.03. sekretariat czynny do godz. 18.00.

3) Zapisy dzieci spoza obwodu od 4.04. do 19.04.

4) 23.04. - podanie do do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych spoza obwodu.

5) 25 - 26.04. - potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia dziecka (spoza obwodu).

6) 27.04. - podanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych (obwodowych i pozaobwodowych). Jeszcze bez podziału na klasy.

7) 27.06. (środa) godz. 9.00 - przedstawienie list wszystkich dzieci z podziałem na klasy.

8) 28 - 29.06. - przyjmowanie w sekretariacie szkoły pisemnych próśb o przeniesienie dziecka do innej klasy z uzasadnieniem. Podanie do wniosku numeru telefonu. Informacja o ewentualnym przeniesieniu dziecka przekazana zostanie telefonicznie do 6.07.br.

9) 6 lipca o godz. 14.00 - wywieszona lista ostateczna z podziałem na klasy.