Konkurs cichego czytania ze zrozumieniem w kl. 2 i 3

11 maja odbył się II etap konkursu cichego czytania ze zrozumieniem dla klas II i III. Wzięli w nim udział uczniowie, którzy otrzymali największą liczbę punktów podczas I etapu konkursu klasowego. Celem konkursu było rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem. Nad całością czuwały panie: Alicja Bartkowiak i Dominika Wyzuj, nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej.