Prezydium Rady Rodziców

Przewodniczący: Marek Koza
Zastępca przewodniczącego: Magdalena Kaniewska
Sekretarz: Iza Bilska
Skarbnik: Robert Słonina
Zastępca skarbnika: Ania Wiśniewska
Członkowie:
Agnieszka Jęczmionka, Katarzyna Najewska, Dagmara Smelka, Mariusz Lenartowski, Łukasz Nowakowski.