"InstaLing dla szkół - skuteczna nauka słówek"

Nasz szkoła we wrześniu roku szkolnego 2021/2022 przystąpiła do ogólnopolskiego programu "InstaLing dla szkół - skuteczna nauka słówek". Programem objęci zostali wszyscy uczniowie klas ósmych, uczący się języka angielskiego. Ten rok jest rokiem pilotażowym w naszej szkole, jednak mamy nadzieję na kontynuację takiej formy pomocy w nauce słówek w kolejnych latach.   
Link do programu:   https://instaling.pl 


W tym roku szkolnym w naszej szkole realizowana jest kolejna edycja programu Instaling. Jest on przeznaczony dla uczniów klas 8 uczących się języka angielskiego. Program polega na codziennej, systematycznej pracy na platformie Instaling.pl i wykonaniu kilku ćwiczeń opartych na słówkach, które dziecko poznaje w ciągu tygodnia. Celem programu jest utrwalanie i wzbogacanie słownictwa. Jest to atrakcyjna dla uczniów forma obcowania z językiem angielskim będąca jednocześnie przygotowaniem do egzaminu ósmoklasisty.