Bezpieczne wakacje. Pierwsza pomoc przedmedyczna #cisneklste-ratuję życie!

 W dniach 20-21 czerwca wszystkie klasy siódme i ósme wzięły udział w warsztatach z pierwszej pomocy przedmedycznej.  Zajęcia prowadzone były przez ratowników medycznych z fudacji Rysy w ramach projektu #ciseklate. Szkolenia były zgodne ze standardami Europejskiej Rady Resuscytacji dotyczącymi nauczania i implementacji resuscytacji.

Ratownicy posiadali fantomy z podłączonymi czujnikami . W trakcie zajęć  wykorzystywane były urządzenia monitorujące, pozwalające śledzić, jakość wykonywanej resuscytacji, wdechów, ucisków. Atmosfera podczas warsztatów sprzyjała rowijaniu bezpośrednich relacji, zwiększeniu kompetencji i gotowości do podejmowania  akcji ratunkowych.  Serdecznie dziękujemy młodym wolontariuszom z fundacji Rysy. Cieszymy się, że mogliśmy wziąć udział w projekcie #cisneklate.