INFORMACJE GŁÓWNEGO INSPEKTORATU SANITERANEGO W SPRAWIE ZASZCZEPIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY PRZECIW CHOROBOM ZAKAŹNYM

Główny Inspektor Sanitarny, działając na rzecz zwiększenia stanu zaszczepienia dzieci i młodzieży przeciw chorobom zakaźnym, przekazujemy Państwu ulotki z prośbą o upowszechnienie wśród rodziców i opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych.

Dodatkowo uprzejmie informujemy, że ulotki będą także dystrybuowane przez pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej podczas prowadzenia akcyjnych działań edukacyjnych.

Materiały zostały przygotowane w języku polskim i ukraińskim.