Ogłoszenie dotyczące prowadzenia sklepiku szkolnego w Szkole Podstawowej w Stęszewie

Dyrekcja Szkoły podstawowej w Stęszewie działając na podstawie  art..92 ust.2 Ustawy z dnia 11 września 2019  roku Prawo zamówień publicznych prowadzi postepowanie ofertowe na wynajem pomieszczenia i prowadzenie sklepiku szkolnego w Szkole Podstawowej w Stęszewie –budynek Poznańska 25 i budynek Szkolna 1.

Oferty zgodnie z warunkami określonymi w załączniku należy składać w dniach od 17 sierpnia 2022 do 22 sierpnia 2022 w godz. od 8.00-14.00

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi  22 sierpnia 2022 o godzinie 14.15 w Szkole Podstawowej w Stęszewie ul.Poznańska 25

 

Arleta Bednarczyk

Dyrektor Szkoły Podstawowej w    Stęszewie

 

Załączniki:

1.Załącznik do postępowania ofertowego