INFORMACJE DLA RODZICÓW

 
Szanowni Rodzice, 

28 SIERPNIA URUCHAMIAMY ZAPISY NA ZAJĘCIA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ.
  
WYPEŁNIONE KARTY ZGŁOSZENIA NALEŻY DOSTARCZYĆ DO SZKOŁY DO 8 WRZEŚNIA.
 
Przed zapisaniem dziecka na zajęcia świetlicowe prosimy o uważne zapoznanie się z Regulaminem świetlicy. 
 
Kartę zgłoszenia na zajęcia w świetlicy szkolnej można pobrać ze strony internetowej naszej szkoły/odebrać w szkole w dyżurce i u kierownika świetlicy w godzinach administracyjnych.
Wypełnioną kartę przekazać przez dziecko/zostawić w dyżurce lub u kierownika świetlicy w godzinach administracyjnych.
 
 

* Przypominamy Rodzicom uczniów dowożonych autobusami szkolnymi, że nie wypełniają kart zgłoszenia na zajęcia w świetlicy szkolnej. Szkoła zapewnia dzieciom opiekę do momentu odjazdu autobusu szkolnego do domu. W zakładce DOWOZY znajdują się ważne informacje dotyczące transportu Państwa dzieci do szkoły.

* Świetlica w budynku na ul. Szkolnej 1  pełni opiekę w godzinach dostosowanych do planu lekcji.

Bezpośredni nadzór nad zajęciami świetlicowymi w budynku na ul. Szkolnej 1 pełni wicedyrektor A. Matuszewska