„Ścieżka życia” - warsztaty dla klas 1-5

"Powiedz mi, a zapomnę,
pokaż mi, a zapamiętam,
pozwól mi zrobić, a zrozumiem".                           Konfucjusz (Kong Fuzi)

W dniach od 19 a 23 września w budynku na ulicy Poznańskiej odbyły się warsztaty dla uczniów klas 1-5 pod hasłem „Ścieżka życia”. Instruktorzy z firmy Medaid, prowadzący warsztaty przygotowali dla uczestników trzy rodzaje zajęć: AED WARSZTATY RKO UMIEM TO, SYTUACJE SYMULOWANE– NAMIOT Z ZADYMIENIEM  oraz WYPADEK KOMUNIKACYJNY.   W trakcie 5 dni - 36 godzin- przeszkolonych zostało ponad 450 uczniów naszej szkoły.

Ludzkie życie jest bezcenne, a świadkami wypadku lub nagłego zachorowania mogą być też najmłodsi spośród nas. Udzielenie pierwszej pomocy to najczęściej kilka czynności, z którymi poradzi sobie każdy uczeń, jeśli wcześniej nabędzie wiedzę i umiejętności praktyczne. W naszej szkole doskonale o tym wiemy, dlatego między 19 a 23 września odbyły się w budynku na ulicy Poznańskiej warsztaty dla klas 1-5 „Ścieżka życia”. Instruktorzy z firmy Medaid, prowadzący warsztaty przygotowali dla uczestników trzy stanowiska:

AED WARSZTATY RKO UMIEM TO Zajęcia poświęcone obsłudze urządzenia AED, czyli automatycznego defibrylatora zewnętrznego. Odpowiemy sobie napytanie co to jest za urządzenie, kiedy oraz jak z niego korzystać.Na tych zajęciach uczestnicy zdobywać będą umiejętność rozpoznawania stanu zatrzymania krążenia oraz wykonywania resuscytacji krążeniowo – oddechowej.

SYTUACJE SYMULOWANENAMIOT Z ZADYMIENIEM – Blok zajęciowy poświęcony tematowi pożarów. Uczestnicy dowiedzą się jak zachować się w sytuacji, kiedy występuje zagrożenie wybuchem pożaru oraz jak poruszać się po zadymionym pomieszczeniu. Ćwiczenia odbywać się będą w specjalnie przygotowanym namiocie, wypełnionym niedrażniącym dymem, a dodatkową atrakcją będzie konieczność

ewakuowania poszkodowanych, którzy zostaną znalezieni na miejscu zdarzenia.

WYPADEK KOMUNIKACYJNY – Zajęcia prowadzone z użyciem specjalnie do tego przygotowanego samochodu osobowego. Uczestnicy dowiadują się jak zabezpieczyć miejsce wypadku, jak ewakuować poszkodowanego z samochodu oraz do jakich urazów może dojść w przypadku wypadku samochodowego.