Pierwsze książki w języku angielskim

W naszej szkolnej bibliotece można wypożyczyć książki w języku angielskim. Zapraszamy wszystkich uczniów, i młodszych, i starszych do wypożyczania i czytania swoich pierwszych książek w języku obcym.