Szkolny Klub Sportowy - SKS

Podstawowym założeniem Programu Szkolny Klub Sportowy jest upowszechnienie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Program finansowany jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Spoprtu i Turystyki oraz współfinansowany przez gminę.

W naszej szkole program realizowany jest od 2017 roku, czyli od początku jego powstania. Uczniowie korzystają z bezpłatnych zajęć sportowych prowadzonych przez nauczycieli wychowania fizycznego.