Plan pracy ul. Szkolna

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

w Szkole Podstawowej w Stęszewie ul. Szkolna 10

na rok 2023/2024CELE I DZIAŁANIA RSU W SZKOLE

 • Reprezentowanie ogółu uczniów.

 • Aktywizowanie życia społecznego w szkole.

 • Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.

 • Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.

 • Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.

 • Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie u uczniów samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania.

 • Ukształtowanie gotowości podejmowania obowiązków i odpowiedzialności za ich realizację.

 • Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.CELE PROGRAMU

Nadrzędnym celem tego programu jest integracja środowiska szkolnego: uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły. Biorąc pod uwagę niski poziom dojrzałości społeczno– emocjonalnej uczniów szkoły podstawowej idea samorządności będzie wprowadzana poprzez:

 • uczestnictwo w tradycyjnych imprezach szkolnych,

 • organizację konkursów, imprez pod kierunkiem opiekuna samorządu uczniowskiego lub innych nauczycieli,

 • analizowanie przez uczniów podjętych działań.

Program uwzględnia bogate i wszechstronne tradycje szkolne, środowiskowe, religijne, patriotyczne, w których dzieci uczestniczą w sposób aktywny i zaangażowany. Działania zawarte
w tym programie stanowią źródło życiowych doświadczeń ucznia. Niektóre z nich wyzwalają spontaniczną aktywność dzieci i umożliwiają podejmowanie pewnych działań oraz wielu różnych ról społecznych.

 

ZADANIE GŁÓWNE SAMORZĄDU:

Promowanie wiedzy na temat praw ucznia i czuwanie nad ich przestrzeganiem.

Zadanie do realizacji

Forma realizacji

Termin

Organizacja pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2023/2024

 • Wybór samorządów klasowych i przedstawicieli do RSU

 • Wybór Rady Samorządu Uczniowskiego

 • Opracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2023/2024

 

IX 2022 

Przedstawienie Planu Pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2022/2023

 • Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego do wiadomości Dyrektora oraz do wglądu na stronie szkoły

IX 2022

Przygotowanie gazetki ściennej promującej działalność Samorządu Uczniowskiego. Aktualizacja strony internetowej szkoły

 • Gazetka

 • Strona internetowa szkoły

Cały rokZADANIE GŁÓWNE SAMORZĄDU:

Reprezentowanie społeczności uczniowskiej i ich potrzeb.

Zadanie do realizacji

Forma realizacji

Termin

Uczestnictwo w zebraniach Samorządu Uczniowskiego

 • Protokoły z zebrań Samorządu Uczniowskiego

 • Prowadzenie teczki Samorządu Uczniowskiego

Cały rok

Sprawozdania z działalności Samorządu Uczniowskiego

 • Sprawozdania

Koniec I i II półrocza

Zadania do wykonania:

Wrzesień

 • Wybory Samorządu Uczniowskiego

 • Ustalenie planu działań na cały rok

 • Rozpoczęcie akcji „Szczęśliwy numerek”

 • Dzień chłopca 29.09.2023r.

 

Październik

 • Dzień Edukacji Narodowej

- życzenia dla wszystkich pracowników szkoły;

- wykonanie prezentu dla każdego nauczyciela;

- akcja „Nasz Nauczyciel” 13.10.2023r.

 • Każdy świętuje według dnia który kultywuje : Halloween, Bal Wszystkich Świętych, Dzień Zaduszny ( gazetka szkolna, wystrój głównego korytarza, muzyka na przerwie, przebrania)

 

Listopad

 • Pomoc w organizacji obchodów Narodowego Święta Niepodległości

 • Andrzejki – DYSKOTEKA – termin do ustalenia

 • Konkurs dla klas na poziomie 1-3 i 4-5 pt. „KOLOROWY TYDZIEŃ” 27.11-01.12.23r.

 

Grudzień

 • Dzień z Czapką Mikołaja- 6.12.2023r.

 • nagranie świątecznych życzeń od samorządu dla pracowników szkoły i rozesłanie drogą elektroniczną

 • Wspólne kolędowanie (w trakcie przerw na korytarzu) 19.12.2022r.

 

Styczeń

 • Dzień Kubusia Puchatka 08.01

 • Międzynarodowy Dzień Puzzli 29.01

 

Luty

 • Dyskoteka Karnawałowa 02.02.2024

 • Dzień Pozytywnego Myślenia

 • Tłusty Czwartek 08.02

 • Dzień bezpiecznego internetu 06.02

 • Poczta Walentynkowa 09.02.2024r.

   

Marzec

 • Dzień piegów – każdy z nas jest wyjątkowy. 01.03.2024

 • Dzień Kobiet – życzenia dla wszystkich kobiet

 • Przywitanie Wiosny (szczegóły do ustalenia) 21.03.2024r.

 

Kwiecień

 • Prima Aprilis 01.04.2024r.

 • Wielkanoc– życzenia dla nauczycieli i pracowników szkoły

 • Dzień piżamy i kapci 11.04.2024r.

Maj

 • Międzynarodowy Dzień Pszczół – propagowanie ekologii. 20.05

 • Dzień Ślimaka – dzień odpoczynku dla zszarganych nerwów 24.05

 • Światowy dzień Kolorowanek

   

   

Czerwiec

 • 1 czerwca – Dzień Dziecka

 • Dzień tańca (termin do ustalenia)

 • Dzień recyklingu (termin do ustalenia)

 • Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2023/2024

 • Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego

 • Opracowanie wniosków do pracy na następny rok szkolny

 

 

Cały rok:

 • Spotkania Samorządu Uczniowskiego.

 • Wpisy na stronę internetową szkoły informujące o aktualnych akcjach i konkursach RSU

 • Udział w uroczystościach szkolnych.

 • Współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas.

 • Praca na rzecz szkoły

 

 • Konkurs „Góra Grosza”

 

Powyższy plan działań nie jest wersją ostateczną – może ulec zmianie.