Plan pracy ul. Szkolna

PLAN PRACY RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STĘSZEWIE UL. SZKOLNA 1

ROK SZKOLNY 2022/2023

 

CELE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

 • reprezentowanie ogółu uczniów,

 • integracja społeczności szkolnej,

 • działania na rzecz społeczności szkolnej i obrony jej praw,

 • uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły,

 • rozwijanie demokratycznych norm współżycia , współdziałania uczniów oraz przyjmowanie współodpowiedzialności za jednostkę i grupę,

 • kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów,

 • dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

 

CELE PROGRAMU

Nadrzędnym celem tego programu jest integracja środowiska szkolnego: uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły. Biorąc pod uwagę niski poziom dojrzałości społeczno– emocjonalnej uczniów szkoły podstawowej idea samorządności będzie wprowadzana poprzez:

 • uczestnictwo w tradycyjnych imprezach szkolnych,

 • organizację konkursów, imprez pod kierunkiem opiekuna samorządu uczniowskiego lub innych nauczycieli,

 • analizowanie przez uczniów podjętych działań.

Program uwzględnia bogate i wszechstronne tradycje szkolne, środowiskowe, religijne, patriotyczne, w których dzieci uczestniczą w sposób aktywny i zaangażowany. Działania zawarte w tym programie stanowią źródło życiowych doświadczeń ucznia. Niektóre z nich wyzwalają spontaniczną aktywność dzieci i umożliwiają podejmowanie pewnych działań oraz wielu różnych ról społecznych.

METODY DZIAŁANIA:

Metody Aktywizujące ( wspólne działania, burza mózgów, meta plan, praca w grupie).

AKCJE I DZIAŁANIA STAŁE:

 • diagnozowanie potrzeb społeczności uczniowskiej,

 • informowanie społeczności szkolnej o akcjach organizacyjnych przez RSU,

 • spotkania Rady Samorządu Uczniowskiego z opiekunami,

 • współpraca z Dyrekcją Szkoły, nauczycielami, biblioteką, pedagogiem, świetlicą, Radą Rodziców, kołem wolontariatu i innymi.

 • aktualizacja informacji o działaniach Samorządu Uczniowskiego na stronie internetowej i grupie Dream Team Szkolna 1, ( nauka zdalna )

 • dbanie o bezpieczeństwo w szkole , przeciwdziałanie agresji słownej i fizycznej,

 • dbałość o przestrzeganie zasad sanitarnych na terenie szkoły i poza nią,

 • działania wynikające z bieżącej potrzeby i aktualnej sytuacji,

 • konkurs klasowy NAJAKTYWNIEJSZA KLASA W SZKOLE – Zgrana klasa

 • Akcja SZCZĘŚLIWY NUMEREK

 • Promowanie kulturalnych i bezpiecznych zachowań.

 • Promowanie zdrowego stylu życia.

 • Wykonywanie okolicznościowych dekoracji oraz aktualizacja informacji na tablicy RSU.

 • Promocja szkoły w środowisku lokalnym.

 • Organizacja ,,kolorowych i śmiesznych dni” jako integracja środowiska uczniowskiego.

 • Aktualizacja wiadomości SU na stronie internetowej szkoły

 • Umożliwienie czynnego udziału uczniów w spotkaniach SU.

 

 

PLAN DZIAŁAŃ W DANYM MIESIĄCU :

WRZESIEŃ:

 

 • Rozpoczęcie działalności Rady Samorządu Uczniowskiego.
 • Ustalenie planu działań na rok szkolny 2022/23
 • Wybory prezydium Rady Samorządu Uczniowskiego
 • Dzień Chłopaka (30.09)
 • Wznowienie całorocznej akcji SZCZĘŚLIWY NUMEREK.

 

PAŹDZIERNIK:

 • Dzień Edukacji Narodowej – działania (13.10)

 • Ogłoszenie konkursu najlepsza gazetka klasowa.

 • 28.10 Dzień Pluszowego Misia.

 • Dyskoteka integracyjna.

LISTOPAD:

 • 21.11 Dzień Życzeń i Pozdrowień

 • 22.11. Dzień Piżamy

 • 29.11. Andrzejki - Wróżby

 • Kolorowy tydzień. Akcja „Zgrana klasa” - ubieramy się kolorowo – każda klasa na inny kolor – losowanie kolorów

GRUDZIEŃ:

 • 06.12.2020 Dzień z Czapka Mikołaja ( Imieniny Mikołaja )

 • 12.12.2020 Dzień Guzika

 • Wspólne kolędowanie ( w trakcie przerw na korytarzu ) Świąteczne życzenia .

STYCZEŃ:

 • Dyskoteka Karnawałowa

 • 18.01.2020 Dzień Kubusia Puchatka

 • 29.01.2020 Dzień Łamigłówek

LUTY:

 • 02.02.2020 Dzień Pozytywnego Myślenia

 • 14.02.2020 Poczta Walentynkowa.

 • Konkurs na serce wykonane dowolną technika plastyczną

 • Słodkie serca – sprzedaż piernikowych serc w Tłusty czwartek - akcja we współpracy z Radą Rodziców;

 

MARZEC

 • Dzień Kobiet – akcja korytarzowa i życzenia dla wszystkich kobiet.

 • Powitanie wiosny. Dzień bez plecaka

 • Obchody 1 Dnia Wiosny – konkurs na najzabawniejsze przebranie

 • Akcja „Zgrana klasa”- zabawne przebrania

 • Akcja reklamowa przeciwko przejawom agresji i przemocy. Konkurs

KWIECIEŃ

 • Składanie życzeń świątecznych wszystkim pracownikom szkoły.

 • Udział w obchodach Dnia Ziemi.

 • Akcja „Zgrana klasa”- „Dzień w ubraniu w kwiaty”.

 • Zainicjowanie akcji "Wakacyjna oś czasu" – informowanie uczniów o ilości dni w szkole, które zostały do końca roku szkolnego;

MAJ

 • 26 maja – Dzień Matki – akcent na gazetce ściennej poświęcony temu świętu.

 • Dyskoteka

 • Kolorowy zawrót głowy - ubieramy się kolorowo - Dzień Życzliwości i Pozdrowień.

 

CZERWIEC

 • Udział w przygotowaniach Dnia Dziecka i Dnia sportu.

 • Pożegnanie klas ósmych

 • Podsumowanie pracy samorządu

 • Zakończenie roku szkolnego.

Powyższy plam działań nie jest wersja ostateczną – może ulec zmianie.

 

Opiekun Rady Samorządu Uczniowskiego

ul Szkolna 1

Malwina Kupczyk Gil