PRZEPROWADZANE AKCJE

Wolontariat przeprowadza akcje całoroczne oraz krótkotermoniwe. Wykaz poniżej.

AKCJE CAŁOROCZNE


ZBIÓRKA NAKRĘTEK  - Pozyskane środki przeznaczamy na wsparcie niepełnosprawnych dzieci w leczeniu i rehabilitacji. Zachęcamy więc uczniów do przynoszenia zużytych nakrętek. Przypominamy, że nakrętki muszą być plastikowe, bez elementów metalowych i tworzyw innych niż plastik. Wrzucamy je do koszy znajdujących się na dolnym i górnym korytarzu.  Od 2021 r. dzięki sponsorowi mamy również przed szkołą pojemnik w kształcie serca na nakrętki.

SŁODKO JEST POMAGAĆ - akcja polegająca na sprzedaży słodyczy związanych z rokiem kalendarzowym, aby pomóc spełnić marzenie chorych podopiecznych Fundacji MAM MARZENIA: 
-17 października 2022 r. sprzedaż na ul. Poznańskiej 100 kremówek
- 10 listopada 2022 r. sprzedaż na ul. Poznańskiej 120 rogali.


AKCJE KRÓTKOTERMINOWE


ŚWIĘTO PYRY - na spotkaniach we wrześniu przygotowaliśmy świeczki zapachowe na sprzedaż kiermaszową, 1 października pomagaliśmy rozstawiać sprzęt na festynie, pomagaliśmy przy sprzedaży losów i wydawaniu fantów.

SPRZEDAŻ CEGIEŁEK FUNDACJI POMÓŻ I TY  - SZKOŁO POMÓŻ I TY - październik/listopad. Dzięki akcji uczniowie mają wsparcie w nauce, ale jest to też idealna okazja, aby pokazać młodym ludziom, w jak prosty sposób można uczynić wiele dla potrzebujących. Po jednej stronie cegiełek są wzory matematyczne, chemiczne, pisownia wyrazów czy ważne historyczne daty, a po drugiej kolorowa grafika.

ODWIEDZENIE MIEJSC PAMIĘCI - na początku listopada odwiedziliśmy miejsce z tablicami pamiątkowymi Związku Harcerstwa Polskiego w Stęszewie,  lotników polskich, byłego kościoła protestanckiego pw. św. Zofii na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego i ul. Poznańskiej.

ZBIÓRKA KARMY DLA GAJU - na początku listopada na ulicy Poznańskiej wsparliśmy wolontariuszkę Lenę z Koła Przyjaciół Zwierząt w zbiórce karmy, koców i zabawek dla schroniska GAJ.