"Młodzi w akcji - nauczyciele wf" - program

Nasza szkoła w tym roku szkolnym uzyskała grant w wysokości 4000zł w programie "Młodzi w akcji- nauczyciele wf".
Warunki jakie należało spełnić:

          • udział nauczyciela w szkoleniu,
          • udział Dyrektora Szkoły w szkoleniu dla dyrektorów,
          • przeszkolenie Rady Pedagogicznej w temacie Edukacji włączającej,
          • złożenie wniosku o grant.

Dzięki spełnieniu powyższych kryteriów otrzymaliśmy pieniądze na zakup sprzętu i pomocy niezbędnych do przeprowadzenia Wydarzenia Sportowego dla społeczności szkolnej.
Zakupiliśmy niesztampowy sprzęt, który będzie wykorzystywany podczas lekcji wychowania fizycznego, min.:

  • chusty animacyjne Remifootball,
  • spacer zespołowy,
  • plandeka na bramkę do ćwiczenia celności strzałów,
  • tunel animacyjny,
  • różdżki do treningu zręczności.

19 maja przeprowadzone zostało Wydarzenie Sportowe, którego ideą (zgodnie z założeniami programu) było integrowanie i włączanie, a nie rywalizacja. W pierwszej części uczniowie mieli możliwość sprawdzenia się w kilku aktywnościach, gdzie rywalizowali z własnym rezultatem. W drugiej części, wspólnie z wychowawcą podejmowali aktywności mające na celu integrowanie i świetną zabawę.
Dziękujemy uczniom i wychowawcom za aktywny udział w imprezie, a Pani Dyrektor Arlecie Bednarczyk za otwarcie imprezy, która była Świętem Ruchu.
Organizatorzy: Dagmara Grąs, Joanna Mydlak