Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Dnia 25 kwietnia w Iwnie odbył się Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, w którym wzięli udział uczniowie z różnych szkół regionu. Nasza szkoła również miała swoich reprezentantów, którzy spisali się znakomicie, zajmując zaszczytne trzecie miejsce.

Turniej miał na celu promowanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach oraz podnoszenie świadomości młodzieży na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W ramach rywalizacji, uczestnicy musieli wykazać się zarówno teoretyczną wiedzą z zakresu przepisów ruchu drogowego, jak i praktycznymi umiejętnościami w poruszaniu się po specjalnie przygotowanym torze przeszkód.