Szkoła podczas pandemii

Rok szkolny rozpoczął się w nietypowy sposób z powodu pandemii. Uczniowie i nauczyciele przed wejściem do szkoły dezynfekują ręce. Podczas przerw na korytarzach obowiązują maseczki. Wszyscy wyjątkowo dbają o higienię, między innymi często myją ręce. Każdy zespół klasowy ma przypisaną salę, w której uczy się przez cały czas. Uczniowie spędzają przerwy w gronie koleżanek i kolegów  ze swojej klasy. Nauczyciele klas młodszych sami organizują przerwy dla dzieci, natomiast klasy starsze wychodzą na nie według harmonogramu. Na wypożyczenia każda klasa ma przeznaczony jeden dzień w tygodniu. Ksiażki oddawać można codziennie. Uczniowie mogą jeść obiady i korzystać ze świetlicy. W szkole odbywają się koła zainteresowań.