Praca online na zajęciach z wychowawcą w klasie 6E

Ciekawe prace uczniów z klasy VIE, podczas zdalnego nauczania, pod opieką pani Dagmary Grąs.