"Kukiełki, pacynki, marionetki" - konkurs plastyczny kl. I - III

W listopadzie uczniowie klas 1-3 wzięli udział w konkursie plastycznym pod tytułem "Kukiełki, pacynki, marionetki". Inspiracją był spektakl Teatru Baj pod tytułem Muzeum Skarbów, a celem rozbudzenie zainteresowań teatrem i literaturą dla dzieci; poznanie technik budowy lalki teatralnej:kukiełka - lalka na kiju; marionetka - lalka poruszana przy pomocy sznurków lub drutów; pacynka - lalka nakładana na rękę; oraz rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej oraz wrażliwości estetycznej. 

Uczniowie wykonali przepiękne kukiełki i marionetki.Pięknie dziękuję wszystkim za udział w konkursie: Sylwia Zimna-Przylepa.