Szkolny Mistrz Znajomości Lektur

Między 23 listopada a 7 grudnia uczniowie klas szóstych, siódmych i ósmych walczyli o tytuł Szkolnego Mistrza Czytelnictwa.  

Celem konkursu było promowanie czytelnictwa, utrwalenie wiadomości o lekturach, kształtowanie umiejętności odbioru dzieł literackich oraz doskonalenie umiejętności przekazywania nabytych wiadomości.  

Konkurs miał formę testu i był przeprowadzony online za pomocą aplikacji FormsUczniowie mieli okazję wykazać się znajomością treści lektur, rozwiązując przygotowane przez bibliotekę szkolną 28 zadań: odgadywali zagadki, łączyli miejsce, czas i bohatera z tytułem, rozpoznawali fragmenty książek i ilustracje.  

Po wyrównanych potyczkach czytelniczych tytuł „Szkolnego Mistrza Czytelnictwa" zdobyli: 

⦁    wśród uczniów klas szóstych Ola Przydanek  

⦁    wśród uczniów klas siódmych Julia Hubner  

⦁    wśród uczniów klas ósmych Karolina Galant  

Jury brało pod uwagę liczbę otrzymanych punktów oraz czas wykonywania zadań.  

Poniżej prezentujemy pełną listę osób nagrodzonych:  

klasy szóste: 

1. Ola Przydanek 

2. Marcelina Tyczyńska 

3. Jakub Krzemiński 

klasy siódme: 

1. Julia Hubner 

2. Alex Potocki 

3. Małgorzata Łukowska 

klasy ósme: 

1. Karolina Galant 

2. Marianna Siwczak 

3. Victoria Janiszewska 

Wychowawcom i nauczycielom języka polskiego dziękujemy za możliwość zorganizowania  konkursu podczas lekcji, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy.