Dzień Bezpiecznego Internetu

Działania profilaktyczne dotyczącego bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu podejmujemy przez cały rok, ale szczególnie zintensyfikowane są one w lutym, kiedy obchodzimy Dzień Bezpiecznego Internetu. Tegoroczna edycja zorganizowana była pod hasłem „Razem dla lepszego Internetu!”. 

Organizatorem akcji w naszej szkole była klasa 7a z wychowawcą panem Adamem Gryczyńskim. W ramach tego przedsięwzięcia podjęliśmy szereg działań, mających na celu przypomnienie uczniom istotnych kwestii dotyczących bezpieczeństwa w Sieci oraz zagrożeń, jakie niesie niewłaściwe korzystanie z zasobów sieciowych. Wychowawcy w klasach 6-8 poruszali tematykę bezpiecznego korzystania z Internetu podczas godzin wychowawczych (prezentacja Hejt) . Ogłoszony został również konkurs na interaktywną grafikę dotyczącą Dnia Bezpiecznego Internetu. Celem konkursu było szerzenie idei bezpiecznej pracy w Internecie oraz rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną, komputerową i oprogramowaniem graficznym. Konkurs skierowany był do uczniów klas 4-8. W klasach 6-8 konkurs koordynowała pani Zuzanna Wawrzyniak i został on włączony do całorocznego konkursu RSU dla najaktywniejszej klasy. Natomiast klasy 4-6 konkurs koordynował pan Wojciech Patalas.

I miejsce                           klasa  7 h (Szymon Rożniakowski, Bartosz Kaczmarek) 10 punktów RSU

II miejsce ex equvo      klasa 7g (Ewa Bąk, Magdalena Ciężka) 8 punktów RSU

                                             klasa 7a (Tymoteusz Ornal) 8 punktów RSU

III miejsce ex equvo     klasa 6b (Hubert Malesa) 6 punktów RSU

                                             klasa 6d (Emilia Librowska) 6 punktów RSU

Wyróżnienie                   klasa 5a (Antonina Harazin)