Zachowaniom ryzykownym STOP - wiosenny projekt edukacyjny

Od 15 do 19 marca uczniowie klas IV - VI w budynku przy ul. Poznanskiej 25 brali udział w wiosennym projekcie edukacyjnym "ZACHOWANIOM RYZYKOWNYM STOP".  Celem projektu było kształtowanie właściwej postawy wobec substancji psychoaktywnych. W trakcie zajęć uczniowie uczyli się podejmować prawidłowe decyzje dotyczące nałogów. Nabywali wiedzę na temat szkodliwości używek oraz umiejętność asertywnej odmowy. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze prace uczniów wykonane pod opieką pani Jolany Herman. Nagrodę  książkową otrzymuje Adam Woźniak kl. 6G. Gratulujemy.