„O swoje zęby dbamy, zdrowo się odżywiamy” - projekt edukacyjny klas I - III

W dniach od 17 do 24 marca uczniowie klas 1-3 realizowali projekt edukacyjny pt. „O swoje zęby dbamy, zdrowo się odżywiamy”. Działania profilaktyczne miały na celu  uświadomienie uczniom konieczność dbania o swoje zęby poprzez kształtowanie przyzwyczajeń i nawyków higienicznych oraz zdrowego odżywiania się.

Dzięki dofinansowaniu przez Radę Rodziców  każdy uczeń dostał plakietkę z hasłem tegorocznego projektu wiosennego.  Uczniowie brali udział w zajęciach edukacyjnych promujących zdrowe odżywianie, przeprowadzali doświadczenia, obserwacje i wyciągali z nich wnioski. Były też filmy edukacyjne - instruktażowe, dotyczące techniki mycia zębów szczoteczką tradycyjną i elektryczną oraz nauka praktyczna na modelach szczęki. 

Uczniowie wykonali prace plastyczne ( Doktor Ząbek, owoce i warzywa, które promują zdrowie naszych zębów oraz plakaty dotyczące naszego hasła przewodniego). Piękne, kolorowe prace zostały wywieszone na naszych korytarzach.

Podsumowaniem naszego wiosennego projektu będzie konkurs pod nazwą „ Symbole projektu wiosennego w wielkości XXL”, który zostanie zrealizowany po powrocie do nauki stacjonarnej.

Dziękujemy Radzie Rodziców za współpracę.

 

Organizatorzy:

Magdalena Czyż

Joanna Nowak