Szkolne Procedury Bezpieczeństwa – rozpoczęcie roku szkolnego

Szkolne Procedury Bezpieczeństwa – rozpoczęcie roku szkolnego:

 1. Uczniowie  przychodzą na wyznaczone godziny i zbierają się  w wytyczonych miejscach w hali lub boisku szkolnym.
 2. Rodzice lub opiekunowie dzieci z klas pierwszych stoją w wyznaczonych w hali miejscach razem ze swoimi dziećmi.
 3.  Ze względów bezpieczeństwa Rodzice uczniów pozostałych klas czekają na dzieci przed halą. Apelujemy do Opiekunów/Rodziców o zachowanie dystansu społecznego między sobą 1,5m.
 4. Przed wejściem do hali Rodzice uczniów klas pierwszych  zakrywają usta i nos maseczką.
 5. W dniu rozpoczęcia roku szkolnego Rodzice  nie wchodzą z uczniami  do budynku szkoły.
 6. Uwaga! Poruszanie się Rodziców i Opiekunów  w strefie wspólnej budynku szkoły (korytarze, szatnie, świetlica, sekretariat)  od początku roku szkolnego, aż do zakończenia epidemii,  zostaje ograniczone do niezbędnego minimum, wyłącznie  po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym  i za  zgodą dyrektora szkoły.
 7. Wejście do budynku osób niebędących pracownikami bez zgody dyrektora szkoły jest niedozwolone.
 8. Po uroczystościach rozpoczęcia roku szkolnego będzie można podejść do kierownika świetlicy (stolik w hali widowiskowo-sportowej) i zapisać dziecko do świetlicy oraz na obiady. Aby szybko dokonać tej czynności można wcześniej pobrać ze strony szkoły odpowiednie wnioski i przyjść już z wypełnionymi drukami. Dla osób,  które nie mają możliwości technicznych druki będą udostępnione w wersji papierowej do wypełnienia na miejscu. Podczas oczekiwania na zapis prosimy zachować miedzy sobą odstęp 1,5 metra.
 9.  Przypominamy, że w związku z reżimem sanitarnym nadal obowiązują zmiany  w regulaminach świetlicy i stołówki . Regulaminy są  dostępne na stronie szkoły. W pierwszej kolejności do świetlicy zapisywane są dzieci Rodziców obojga pracujących, których pobyt w szkole wynosi co najmniej do godziny 14.00 i dłużej .
 10. Z uwagi na bardzo zaostrzone przepisy sanitarne w stołówkach szkolnych nadal  ograniczamy ilości wydawanych obiadów. W pierwszej kolejności zapisywani będą uczniowie z klas 1-3, przebywający w świetlicy co najmniej do godziny 14.00 i później oraz uczniowie starsi, mający lekcje i inne zajęcia również co najmniej do 14.00 i później. Nie ma możliwości doraźnego zapisania ucznia na obiad. Grupy będą stałe, więc należy się z góry określić w jakie dni uczeń w całym  miesiącu będzie korzystał z obiadów.
 11. 2 września uczniowie przychodzą do szkoły według podanego na uroczystości harmonogramu i stosują się do poleceń wychowawców. Każdy uczeń w przestrzeni wspólnej szkoły podczas przerw międzylekcyjnych musi zakrywać usta i nos maseczką. Podczas zajęć lekcyjnych maseczki nie są wymagane.
 12. Osobny komunikat dotyczący dowozów pojawi się na stronie szkoły .

                                                                                                                                                                                                                               Do zobaczenia!