Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

Jak co roku, w dniu 29 września, w naszej szkole odbywa się Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Uczniowie wszystkich klas, przez cały dzień, na początku każdej lekcji, słuchają przez 10 minut czytanej na głos książki wybranej z biblioteki szkolnej. Czytać może nauczyciel lub wybrany uczeń. Mamy nadzieję, że akcja ta zachęci dzieci do czytania książek i częstszego odwiedzania biblioteki szkolnej. Apelujemy do rodziców bądź innych członków rodzin, aby codziennie czytali swoim dzieciom na głos książkę co najmniej przez 10 minut. W zakładce - Biblioteka - Cała Polska Czyta Dzieciom można zapoznać się z korzyściami, jakie przynosi dziecku głośne czytanie, szczególnie w pierwszych latach życia i  jakie książki warto czytać.