INFORMACJE DLA RODZICÓW

Szanowni Rodzice,

Przed zapisaniem dziecka na obiady prosimy o uważne zapoznanie się z Regulaminem stołówki.

 

 ZAPISY NA OBIADY W STOŁÓWKACH SZKOLNYCH URUCHAMIAMY 28 SIERPNIA BR.

 WYDAWANIE OBIADÓW OD 6 WRZEŚNIA (ŚRODA)

 

* Zgłaszanie uczniów na obiady w stołówce na ul.Poznańskiej 25 

Kartę zgłoszenia na obiady można pobrać ze strony, wydrukować, wypełnić i wrzucić do skrzynki obok wejścia do szkoły, zostawić w dyżurce, podać przez dziecko, przekazać kierownikowi świetlicy w godzinach administracyjnych.

 Koszt obiadu w stołówce w budynku na ul.Poznańskiej 25:  6,00 zł

 

* Zgłaszanie uczniów na obiady w stołówce na ul.Szkolnej 1: 

Zapisy prowadzi intendent p.Izabela Karpińska, u której uczeń odbiera/oddaje kartę zgłoszenia na obiady.

 Koszt obiadu w stołówce w budynku na ul. Szkolnej 1:  6,00 zł