INFORMACJE DLA RODZICÓW

Szanowni Rodzice,

W roku szkolnym 2021/2022 organizując pracę stołówek w naszej szkole, uwzględniamy wskazania MEiN, MZ, GIS dotyczące podejmowania działań mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się COVID-19. 

* Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami - w szczególności z Regulaminem naszych stołówek - zakładka Regulamin. 

* Wydawanie obiadów rozpoczynamy 6 września (poniedziałek) w obu stołówkach.

 

* Zgłaszanie uczniów na obiady w stołówce na ul.Poznańskiej 25:

Dziecko można zgłosić na obiady tylko w następujących sytuacjach:

-) jest uczniem klasy 1-3 i przebywa w świetlicy szkolnej co najmniej do godziny 14.00 (lub dłużej)

  • -) jest uczniem klasy 4-6 i z uwagi na zajęcia dodatkowe przebywa w szkole do godziny 14.00 i dłużej.

Kartę zgłoszenia na obiady można pobrać poniżej (plik do pobrania na dole strony): wydrukować, wypełnić i wrzucić do skrzynki obok wejścia do szkoły, lub odebrać 1 września podczas rozpoczęcia roku szkolnego. 

 Koszt obiadu w stołówce w budynku na ul.Poznańskiej 25:  5,00 zł

* Zgłaszanie uczniów na obiady w stołówce na ul.Szkolnej 1: 

Zapisy prowadzi intendent p.Izabela Karpińska, u której uczeń odbiera/oddaje kartę zgłoszenia na obiady.

 Koszt obiadu w stołówce w budynku na ul. Szkolnej 1:  4,00 zł

* UWAGA!

Dyrektor szkoły po rozeznaniu bieżącej sytuacji może wyznaczyć limit uczniów korzystających z obiadów w obu budynkach szkolnych.