Zasady terapii logopedycznej w Szkole Podstawowej w Stęszewie

1. Celem terapii logopedycznej jest korygowanie zaburzeń i wad wymowy u dziecka.

2. Terapia logopedyczna rozpoczyna się po pisemnym wyrażeniu zgody rodzica/ opiekuna prawnego na objęcie dziecka tego rodzaju zajęciami.

3. Podstawowym warunkiem terapii logopedycznej jest współpraca między logopedą a rodzicami/ opiekunami prawnymi. Polega ona na włączeniu się rodziców/opiekunów prawnych w proces terapii, poprzez m.in., systematyczną pracę z dzieckiem w domu. Materiał językowy przekazywany jest dziecku w formie pisemnej, w założonym zeszycie do ćwiczeń logopedycznych. Konieczna jest intensywna praca z dzieckiem w domu – codziennie ok. 15-20 min. Gwarantuje to lepsze wyniki, czyli zautomatyzowanie się prawidłowej artykulacji w mowie spontanicznej i szybsze zakończenie terapii.

4. Rodzice mogą korzystać z konsultacji i porad logopedycznych, po uprzednim ustaleniu terminu z logopedą. W razie pojawienia się trudności w przebiegu terapii rodzice są zapraszani za pośrednictwem e- dziennika, na indywidualne rozmowy. Logopeda dyżuruje w sali nr 35 podczas zebrań z rodzicami, w godzinach określonych przez dyrektora szkoły oraz raz w miesiącu na dyżurze dla rodziców. Termin dyżuru oraz godzina znajdują się na stronie internetowej szkoły.

5. Czasami wadom wymowy towarzyszą różne inne nieprawidłowości, jak np.: wady zgryzu, niedosłuchy, zaburzenia czynnościowe głosu itd. Wówczas logopeda zwraca się z prośbą w zależności od potrzeb o konsultacje specjalistyczne (ortodontyczne, laryngologiczne, foniatryczne, neurologiczne, neurologopedyczne, psychologiczne).

 6. Jeśli uczeń prawidłowo wymawia wcześniej zaburzone głoski nie tylko w mowie kontrolowanej w czasie ćwiczeń, ale także spontanicznie w każdej sytuacji, wówczas następuje zakończenie terapii.

7. Rodzic w każdej chwili może zrezygnować z terapii logopedycznej prowadzonej w szkole w formie pisemnej.