Szkoła Podstawowa

Organy szkoły

Dyrektor Szkoły: mgr Arleta Bednarczyk

Wicedyrektor: ul. Poznańska 25: mgr Agata Przewoźniak 

                          ul. Szkolna 1: mgr Izabela Czerwińska 

                                                 mgr Agata Matuszewska 

 

Rada Pedagogiczna:

(ul. Poznańska 25)

Adamczewski Wojciech

Adamowicz Joanna

Bartkowiak Alicja

Bąk-Mietlicka Kamila

Bednarczyk Arleta

Czub Agata

Czyż Magdalena

Feldmann Sylwia

Gibczyńska Magdalena

Górka Anna

Grąs Dagmara

Grenda Jolanta

Grzelczak Justyna

Gumienna Alicja

Hamrol Natalia

Janecka Marta

Jankowska Małgorzata

Józefowicz Joanna

Kamińska Dorota

Krenc Julita

Krzyżaniak Katarzyna

Kubicz-Bartkowiak Małgorzata

Maćkowiak Irena

Miś Maria

Mucha Emilia

Mydlak Joanna

Napierkowska-Pietrzak Karina

Nowacka Małgorzata

Nowacki Paweł

Nowak Joanna

Nowak Joanna Maria

Patalas Wojciech

Pięta -Kaźmierczak Mirosława

Przewoźniak Agata

Radogostowicz Urszula

Ratajczak Małgorzata

Rozumek Adam

Róg Karolina

Sajna Małgorzata

Siwczak Małgorzata

Stankowska Arleta

Stawna Maria

Szymanowska Ilona

Urbaniak Anna

Woźniak Agnieszka

Zaporska Dorota

Zimna-Przylepa Sylwia

Markiewicz Joanna

Kasprowicz Agnieszka

Grzelak Wiesława

Herman Jolanta

Klonowska Krystyna

ul. Szkolna 1

 

Borowska Katarzyn

Czajkowska Barbara

Czajkowska Małgorzata

Czerwińska Izabela

Fabianowska Romana

 Feldmann Sylwia

Gąsiorowska Małgorzata

Gołąb-Szlejf Stella

Gryczyński Adam

Gumienna Alicja

Iwanow Sylvija

Janecka Marta

Jankowski Łukasz

Jóźwiak Magdalena

Jesiak Agata

Kaźmierczak Kinga

Krzyżanek Katarzyna

Rakowska-Kęska Anna

Ks.Ciachowski Hubert

Kupczyk-Gil  Malwina

Kwiecińska Aneta

Lis Marcin

Łukowski Adam

Marchelek Paweł

Matuszewska Agata

Morszner Anna

Mrowińska Barbara

Napierkowska-Pietrzak Karina

Niciecka Lidia

Rożek-Jarosz Renata

Tkaczyk Robert

Tonder Danuta

Wawrzyniak Zuzanna

Wiśniewski Sławomir

Woźniak Agnieszka

Zając Krzysztof

Adamczewski Wojciech

Janecka Marta

Patalas Wojciech

Samorzą Uczniowski: 

Aleksandra Szlachetka 

 

Judyta Lemkowska 

 

Emilia Librowska  

 

Filip Matuszak 

 

Kamila Humen  

 

Maria Marchelek  

 

Stanisław Kalemba

 

 

Przedstawienie Rady Rodziców 2022/2023

 

Przewodniczący: Marek Koza

 

Zastępca przewodniczącego: Magdalena Kaniewska

 

Sekretarz: Iza Bilska

 

Skarbnik: Robert Słonina

 

Zastępca skarbnika: Ania Wiśniewska

 

Członkowie:

 

Agnieszka Jęczmionka, Katarzyna Najewska, Dagmara Smelka, Mariusz Lenartowski, Łukasz Nowakowski.

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Brak załączników

Metryczka

Wytworzono:2021-10-18 21:26przez: Agata Czub
Opublikowano:2021-10-18 21:26przez: Agata Czub
Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa
Odwiedziny:1528

  • Brak wpisów.