Szkoła Podstawowa

ul. Poznańska 25

62-060 Stęszew

 

tel. 61 813 41 92

E-mail: szkola@steszew.pl

Przejdź do strony głównej

Poniedziałek, 26 lutego 2024

„SZKOŁA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI W STĘSZEWIE” - PROJEKT EDUKACYJNY

Projekt „Szkoła kluczowych kompetencji w Stęszewie” jest realizowany przez firmę Mały Inżynier w partnerstwie z Gminą Stęszew w okresie 01.03.2021-30.06.2023. Celem projektu jest do 30.06.2023 160 uczniów (80K i 80M) uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Stęszewie z terenu Gm. Stęszew (woj.wlkp) zdobędzie kompetencje kluczowe oraz właściwe postawy i umiejętności niezbędne na rynku pracy, 17 nauczycieli (16K;1M) zdobędzie kompetencje, szkoła wykorzysta pracownie przedmiotowe do prowadzenia zajęć. Grupa docelowa: 220 osób tj. 20   nauczycieli (18K;2M), 200 uczniów (100K;100M), Szkoły Podstawowej w Stęszewie.

W ramach projektu zrealizowane zostaną: a) zajęcia poszerzające kompetencje kluczowe uczniów oraz właściwe postawy/umiejętności niezbędne na rynku pracy; b) szkolenia dla nauczycieli z zakresu nauczania metodą eksperymentu; kompetencji niezbędnych na rynku pracy, wychowawczych oraz indywidualizacji procesu nauczania; c) kompleksowe wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, obejmujące: zajęcia logopedyczne i korekcyjno-kompensacyjne, szkolenia dla nauczycieli oraz doposażenie pracowni indywidualizacji; d) działania zmierzające do poprawy warunków dydaktycznych uczniów poprzez doposażenie pracowni przedmiotowych. Dofinansowanie UE: 365 402,02 zł.

Załączniki

Brak załączników

Metryczka

Wytworzono:2021-12-20 20:37przez: Agata Czub
Opublikowano:2021-12-20 20:37przez: Agata Czub
Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa
Odwiedziny:747

  • Brak wpisów.