Konkurs "Odnawialne źródła energii" rozstrzygnięty

W świątecznej atmosferze, w środę 15 grudnia odbył się etap szkolny konkursu "Odnawialne źródła energii" pod patronatem Wielkopolskiego Kurator Oświaty oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Wezwanie przyjęło 13 uczestników. Trzeba było wykazać się:
- wiadomościami i umiejętnościami rozwiązywania problemów związanych z następującymi zagadnieniami: energia wiatru, wody, słoneczna, geotermalna, biomasy,
- umiejętnością analizowania obserwowanych zjawisk fizycznych, chemicznych, biologicznych i geograficznych związanych z energią odnawialną,
- znajomością zasad zrównoważonego rozwoju.
Do etapu wojewódzkiego, który odbędzie się 4 marca 2022 r. w Poznaniu zakwalifikowali się uczniowie klas VIII: Aleksander Ratajczak (VIII a) oraz Franciszek Biały (VIII F). Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Sławomir Wiśniewski
organizator konkursu