Projekty edukacyjne

"InstaLing dla szkół - skuteczna nauka słówek"

Nasz szkoła we wrześniu roku szkolnego 2021/2022 przystąpiła do ogólnopolskiego programu "InstaLing dla szkół - skuteczna nauka słówek". Programem objęci zostali wszyscy uczniowie klas ósmych, uczący się języka angielskiego. Ten rok jest rokiem pilotażowym w naszej szkole, jednak mamy nadzieję na kontynuację takiej formy pomocy w nauce słówek w kolejnych latach.

Link do programu:

https://instaling.pl/

„Szkoła kluczowych kompetencji w Stęszewie” - projekt edukacyjny

Projekt „Szkoła kluczowych kompetencji w Stęszewie” jest realizowany przez firmę Mały Inżynier w partnerstwie z Gminą Stęszew w okresie 01.03.2021-30.06.2023. Celem projektu jest do 30.06.2023 160 uczniów (80K i 80M) uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Stęszewie z terenu Gm. Stęszew (woj.wlkp) zdobędzie kompetencje kluczowe oraz właściwe postawy i umiejętności niezbędne na rynku pracy, 17 nauczycieli (16K;1M) zdobędzie kompetencje, szkoła wykorzysta pracownie przedmiotowe do prowadzenia zajęć. Grupa docelowa: 220 osób tj. 20   nauczycieli (18K;2M), 200 uczniów (100K;100M), Szkoły Podstawowej w Stęszewie.

"Informatyka się liczy" - projekt

Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa w ramach: Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020 Oś priorytetowa 8: Edukacja Działanie.

Drodzy Rodzice,
wkrótce w naszej szkole ruszają zajęcia w ramach unijnego projektu INFORMATYKA SIĘ LICZY.
W zakładce - Projekty edukacyjne - umieszczane będą informacje o projekcie oraz zasady rekrutacji.
Zachęcam do udziału  w projekcie.
Ilość miejsc jest ograniczona. Projekt potrwa dwa lata szkolne.
W tym roku skorzystać mogą uczniowie klas 2-8. W przyszłym roku do projektu dołączą uczniowie obecnych klas I.

Dyrektor szkoły 

Przyjaciele Zippiego - program realizowany w klasach trzecich

Program „Przyjaciele Zippiego” to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku 5-8 lat, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci.

Dzień Międzynarodowy

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Celem projektu jest przybliżenie uczniom kultury i obyczajów innych krajów, a także podkreślenie znaczenia znajomości języków obcych. Tego dnia uczniowie klas I-III prezentują piosenki w różnych językach, przygotowane wcześniej pod kierunkiem nauczycieli. Chętni uczniowie z klas IV-VI również śpiewają, ale także odgrywają scenki i recytują zagraniczną poezję. Ponadto każda klasa przygotowuje plakat prezentujący kulturę i obyczaje wylosowanego kraju. Najlepsze prace są nagrodzane.