Projekty edukacyjne

"Informatyka się liczy" - projekt

Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa w ramach: Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020 Oś priorytetowa 8: Edukacja Działanie.

Drodzy Rodzice,
wkrótce w naszej szkole ruszają zajęcia w ramach unijnego projektu INFORMATYKA SIĘ LICZY.
W zakładce - Projekty edukacyjne - umieszczane będą informacje o projekcie oraz zasady rekrutacji.
Zachęcam do udziału  w projekcie.
Ilość miejsc jest ograniczona. Projekt potrwa dwa lata szkolne.
W tym roku skorzystać mogą uczniowie klas 2-8. W przyszłym roku do projektu dołączą uczniowie obecnych klas I.

dyrektor szkoły Karolina Róg

 

Przyjaciele Zippiego

Program „Przyjaciele Zippiego” to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku 5-8 lat, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci.

Dzień Międzynarodowy

     Celem projektu jest przybliżenie uczniom kultury i obyczajów innych krajów, a także podkreślenie znaczenia znajomości języków obcych. Tego dnia uczniowie klas I-III prezentują piosenki w różnych językach, przygotowane wcześniej pod kierunkiem nauczycieli. Chętni uczniowie z klas IV-VI również śpiewają, ale także odgrywają scenki i recytują zagraniczną poezję. Ponadto każda klasa przygotowuje plakat prezentujący kulturę i obyczaje wylosowanego kraju. Najlepsze prace są nagrodzane.