Programy i projekty edukacyjne

"Młodzi w akcji - nauczyciele wf" - program

Nasza szkoła w tym roku szkolnym uzyskała grant w wysokości 4000zł w programie "Młodzi w akcji- nauczyciele wf".
Warunki jakie należało spełnić:

          • udział nauczyciela w szkoleniu,
          • udział Dyrektora Szkoły w szkoleniu dla dyrektorów,
          • przeszkolenie Rady Pedagogicznej w temacie Edukacji włączającej,
          • złożenie wniosku o grant.

WF z AWF - aktywny powrót do szkół

W obecnym roku szkolnym, przystąpiliśmy jako szkoła po raz kolejny do realizacji ministerialnego programu pod nazwą WF z AWF, którego celem jest poprawa i monitoring stanu kondycji fizycznej dzieci i młodzieży po powrocie do zajęć stacjonarnych - czyli walka ze skutkami pandemii koronawirusa.

„ABC empatii, bo wszyscy jesteśmy tacy sami”

Nasza szkoła w tym roku szkolnym przystąpiła do realizacji projektu „ABC empatii, bo wszyscy jesteśmy tacy sami” fundacji CFF Czepczyński Family Fundation, który dotyczy edukacji włączającej. Projekt i realizowane w jego ramach warsztaty z edukacji włączającej kierowane są do dzieci od 5 do 10 roku życia. 

W naszej szkole chcemy budować pozytywne postawy, by nasi uczniowie nie czuli się gorsi. Bo tak naprawdę wszyscy jesteśmy tacy sami. 

"InstaLing dla szkół - skuteczna nauka słówek"

Nasz szkoła we wrześniu roku szkolnego 2021/2022 przystąpiła do ogólnopolskiego programu "InstaLing dla szkół - skuteczna nauka słówek". Programem objęci zostali wszyscy uczniowie klas ósmych, uczący się języka angielskiego. Ten rok jest rokiem pilotażowym w naszej szkole, jednak mamy nadzieję na kontynuację takiej formy pomocy w nauce słówek w kolejnych latach.   
Link do programu:   https://instaling.pl 

„Szkoła kluczowych kompetencji w Stęszewie” - projekt edukacyjny

Projekt „Szkoła kluczowych kompetencji w Stęszewie” jest realizowany przez firmę Mały Inżynier w partnerstwie z Gminą Stęszew w okresie 01.03.2021-30.06.2023. Celem projektu jest do 30.06.2023 160 uczniów (80K i 80M) uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Stęszewie z terenu Gm. Stęszew (woj.wlkp) zdobędzie kompetencje kluczowe oraz właściwe postawy i umiejętności niezbędne na rynku pracy, 17 nauczycieli (16K;1M) zdobędzie kompetencje, szkoła wykorzysta pracownie przedmiotowe do prowadzenia zajęć. Grupa docelowa: 220 osób tj. 20   nauczycieli (18K;2M), 200 uczniów (100K;100M), Szkoły Podstawowej w Stęszewie.

Szkolny Klub Sportowy - SKS

Podstawowym założeniem Programu Szkolny Klub Sportowy jest upowszechnienie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Program finansowany jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Spoprtu i Turystyki oraz współfinansowany przez gminę.

W naszej szkole program realizowany jest od 2017 roku, czyli od początku jego powstania. Uczniowie korzystają z bezpłatnych zajęć sportowych prowadzonych przez nauczycieli wychowania fizycznego. 

Przyjaciele Zippiego - program realizowany w klasach trzecich

MIĘDZYNARODOWY PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA PSYCHICZNEGO
I DOBREGO SAMOPOCZUCIA DZIECI  „PRZYJACIELE ZIPPIEGO”

W naszej szkole działa międzynarodowy program „Przyjaciele Zippiego”.  W ramach programu prowadzone zajęcia dla uczniów pozwalają rozwinąć ich umiejętności związane z funkcjonowaniem emocjonalnym (samoświadomość, regulacja emocji, motywacja, empatia), umiejętności komunikacyjne i społeczne, które ułatwiają dobre funkcjonowanie w grupie, radzenie sobie z codziennymi problemami i trudnościami,  dzięki czemu będą oni lepiej funkcjonowali w wieku dorastania i życiu dorosłym.