Świetlica MINI-MAX

ŚWIETLICA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA 
MINI - MAX 

DZIEŃ/
GODZINA

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

13.30 – 15.00

SALA 28

SALA 28

SALA 28

SALA 28

SALA 28 

15.00 - 16.00

SALA 28/ SALA 50

SALA 28

SALA 50

SALA 28

SALA 28

16.00 - 17.00

SALA 3

SALA 3

SALA 3

SALA 3

SALA 3