Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Rekrutacja

Rekrutacja

DRUK OŚWIADCZENIA WOLI DLA RODZICÓW DZIECI MIESZKAJĄCYCH POZA OBWODEM SZKOŁY

Druk należy:
1. pobrać
2. wydrukować
3. wypełnić
4. własnoręcznie podpisać przez obojga rodziców/opiekunów dziecka
5. odesłać na maila szkoły - szkola@steszew.pl  w dniach 15 lub 16 kwietnia

Zgłoszenia dzieci do I klasy w roku szkolnym 2020/2021

Planowane utworzenie 5 klas pierwszych

Oto ważne terminy.

1)23.03 - 3.04 - zapisy dzieci zamieszkałych i zameldowanych na terenie Gminy Stęszew oraz spoza obwodu w sekretariacie szkoły od godz. 7.00 - 15.00. Rodzice dzieci  z obwodu pobierają zgłoszenie (wszystkie dzieci zostaną przyjęte), natomiast rodzice dzieci pozaobwodowych wypisują wniosek (dzieci zostaną przyjęte, gdy będa miejsca).

2) 25.03 - sekretariat będzie czynny od godz. 7.00 -18.00. (sekretariat przyjmuje dłużej zapisy dla rodziców pracujących)

3) 7.04. - podanie przez Komisję Rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych spoza obwodu.

4) 15 - 16.04 - potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia dziecka w postaci pisemnego oświadczenia w sekretariacie (dzieci spoza obwodu).

5) 17.04 - podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną  listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych (obwodowych i pozaobwodowych) w kolejności alfabetycznej. Jeszcze bez podziału na klasy.

6) 29.06 - przedstawienie list wszystkich dzieci z podziałem na klasy.

7) 30.06 - 1.07 - przyjmowanie w sekretariacie szkoły pisemnych próśb o przeniesienie dziecka do innej klasy z uzasadnieniem. Podanie do wniosku numeru telefonu. Informacja o ewentualnym przeniesieniu dziecka przekazana zostanie telefonicznie do 6.07.br.

8) 6 lipca o godz. 14.00 - lista ostateczna uczniów klas I z podziałem na klasy po uwzględnionych wnioskach przeniesień.

 

9) Kto stara się o odroczenie, pobiera wniosek/zgłoszenie i wypełnia (wpisuje u góry dopisek "staram się o odroczenie").

10) Podręczniki są darmowe, tylko do religii należy zakupić.

11) Szkoła korzysta z dziennika elektronicznego.

12)Dzień otwarty odbędzie się 25.04 (sobota) w godz. 10.00 - 13.00.

13) Zebranie rodziców odbędzie się we wrześniu.

 

Przy zapisie dziecka do szkoły należy okazać dowód osobisty rodzica/opiekuna oraz do wglądu akt urodzenia dziecka.

 

Zgłoszenia i...