Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Rekrutacja

Rekrutacja

Zgłoszenia dzieci do I klasy w roku szkolnym 2018/2019

Oto ważne terminy.

1)1.04 - 12.04 - zapisy dzieci zamieszkałych i zameldowanych na terenie Gminy Stęszew oraz spoza obwodu w sekretariacie szkoły od godz. 7.00 - 15.00

2) 9.04 - sekretariat będzie czynny od godz. 7.00 -18.00. 

3) 17.04. - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych spoza obwodu.

4) 24 - 25.04 - potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia dziecka (spoza obwodu).

5) 26.04 - podanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych (obwodowych i pozaobwodowych). Jeszcze bez podziału na klasy.

6) 26.06 (środa) godz. 9.00 - przedstawienie list wszystkich dzieci z podziałem na klasy.

7) 27 - 28.06 - przyjmowanie w sekretariacie szkoły pisemnych próśb o przeniesienie dziecka do innej klasy z uzasadnieniem. Podanie do wniosku numeru telefonu. Informacja o ewentualnym przeniesieniu dziecka przekazana zostanie telefonicznie do 5.07.br.

8) 5 lipca o godz. 14.00 - lista ostateczna uczniów klas I z podziałem na klasy.

9) Dzień otwarty 27.04.2019r. sobota od 10.00 - 13.00.

Przy zapisie dziecka do szkoły należy okazać dowód osobisty rodzica/opiekuna oraz do wglądu akt urodzenia dziecka.

Zgłoszenia i wnioski do pobrania (w PDF i OpenOffice)

1. Zgłoszenie dziecka zamieszkałego lub zameldowanego w obwodzie szkoły.

2. Wniosek zapisu dziecka spoza obwodu.