Egzamin na kartę rowerową 2022

Na przełomie maja i czerwca 2022 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Stęszewie przystąpili do egzaminu na kartę rowerową. Egzamin składał się z części teoretycznej i praktycznej. Cześć teoretyczna polegała na rozwiązaniu testu składającego się z 25 pytań. Aby uzyskać wynik pozytywny uczniowie musieli poprawnie odpowiedzieć na 80% pytań zawartych w teście. Uczniowie, którzy zaliczyli część teoretyczną przystąpili do egzaminu praktycznego. 

Nad bezpiecznym i sprawnym przeprowadzeniem egzaminu czuwał zaproszona policjantka Pani Joanna Roszyk oraz Pani Agata Czub nauczyciel techniki. Wszystkim szczęśliwym posiadaczom – pierwszego w życiu „prawa jazdy” Gratulujemy