Pracownicy szkoły

 SEKRETARIAT

Budynek przy ul. Poznańskiej 25
Ewa Szczepańska
poniedziałek - piątek
7.00 - 15.00
****
Budynek przy ul. Szkolnej 1
Justyna Jóźwiak
poniedziałek - piątek
7.00 - 15.00

WOŹNA
Justyna Spieczyńska
poniedziałek - piątek
7.00 - 15.00

LOGOPEDA
mgr Joanna Józefowicz
 PONIEDZIAŁEK        WTOREK              ŚRODA           CZWARTEK             PIĄTEK      
8.00 - 13.00
8.30 - 13.30

8.20 - 13.20

8.00 - 12.30

8.20 - 12.20 

Terminy zajęć w Szkole Filialnej w Trzebawiu:
28.09, 26.10, 23.11, 21.12, 15.02, 15.03, 12.04, 10.5, 7.06
- godz. 9.15-10.15 
 
mgr Beata Wangin

 PONIEDZIAŁEK  

     WTOREK       

      ŚRODA         

11.10- 14.10

11.10- 14.10

11.50- 14.50


PSYCHOLOG
mgr Arleta Stankowska 

Ze względu na stałe zajęcia/spotkania psychologa z uczniami,
proszę rodziców o telefoniczne uzgodnianie terminu konsultacji/porady
 PONIEDZIAŁEK        WTOREK              ŚRODA           CZWARTEK             PIĄTEK      
7.00 - 12.30 12.30 - 15.00 10.00 - 18.30 7.00 - 15.00 7.00 - 11.45

PEDAGODZY
ul. Poznańska 25
mgr Anna Urbaniak
 PONIEDZIAŁEK        WTOREK              ŚRODA           CZWARTEK             PIĄTEK      

7.30 - 13.30

7.30 - 11.30
12.30 - 13.30
15.30 - 17.30

 7.30 - 9.30
11.30 - 14.30

7.30 - 9.30

7.30 - 12.30

 ul. Szkolna 1

Aneta Kwiecińska – gabinet nr 21 (obok dużej sali gimnastycznej)
Stella Gołąb – Szlejf – gabinet nr 26 (na pierwszym piętrze, naprzeciwko sali nr 9)
 

 

Aneta Kwiecińska

Stella Gołąb - Szlejf

Poniedziałek

7.40 – 14.10

7.30 – 10.15

Wtorek

10.30 – 14.20

-

Środa

7.45 – 11.15

11.45 – 14.15

Czwartek

10.30 – 15.05

7.30 – 10.30

Piątek

7.45 – 11.15

12.05 – 15.05

Kontakt do pedagogów:
Telefon 61 8134 147 wew.26,  tel. kom. 695857545  

Kontakt mailowy
Stella Gołąb – Szlejf : stella.szlejf@op.pl
Aneta Kwiecińska : anetakwiecinska@wp.pl

 TERAPEUTA
mgr Sylwia Zimna Przylepa

 PONIEDZIAŁEK        WTOREK            ŚRODA           CZWARTEK             PIĄTEK      
11.00 - 14.20
11.00  - 15.15
11.00 - 14.20 11.00 - 15.15 7.45 - 8.30
11.00 - 14.20

 

BIBLIOTEKA SZKOLNA
Budynek przy ul. Poznańskiej 25
mgr Urszula Radogostowicz, mgr Adam Rozumek

 PONIEDZIAŁEK        WTOREK            ŚRODA           CZWARTEK             PIĄTEK     

7.00 - 14.40

7.00  - 14.40
7.00 - 14.00
7.00 - 13.40
7.00 - 13.30

Budynek przy ul. Szkolnej 1
   mgr Zuzanna Wawrzyniak  

 PONIEDZIAŁEK 
   WTOREK  
    ŚRODA     
 CZWARTEK    
    PIĄTEK    
7.45 - 15.05  7.45 - 15.05 7.45 - 15.05 7.45 - 15.05

 7.45 - 15.05


 ADMINISTRATOR LIBRUS
mgr Agata Czub
środa 12.35 - 13.20

 KONSERWATOR
Paweł Cudak (budynek przy ul. Poznańskiej)
poniedziałek - piątek
6.00 - 14.00

Roman Snuszka (budynek przy ul. Szkolenj)

poniedziałek - piątek
7.00 - 13.00

dyżur pracownika BHP
październik 
7.10.2019 godz. 8.30
24.10.2019 godz. 13.00

 

NAUCZYCIELE
Nazwisko, imię     przedmiot     szkoła
Adamowicz Joanna język angielski SP ul. Poznańska 25
Bartosiewicz Andrzej wychowanie fizyczne SP ul. Poznańska 25
Bednarczyk Arleta język polski SP ul. Szkolna 1
Borowska Katarzyna matematyka, technika SP ul. Szkolna 1
Cudak Krystyna edukacja wczesnoszkolna SP ul. Poznańska 25
Czajkowska Barbara matematyka SP ul. Szkolna 1
Czajkowska Małgorzata język angielski, język rosyjski SP ul. Szkolna 1
Czub Agata matematyka SP ul. Poznańska 25
Czyż Magdalena edukacja wczesnoszkolna SP ul. Poznańska 25
Dutka Grażyna historia SP ul. Poznańska 25
Fabianowska Romana język niemiecki, doradztwo zawodowe SP ul. Szkolna 1
Feldmann Sylwia muzyka

SP ul. Poznańska 25

SP ul. Szkolna 1

Gąsiorowska Małgorzata  wychowanie fizyczne, WDŻ SP ul. Szkolna 1
Gibczyńska Magdalena kierownik świetlicy SP ul. Poznańska 25
Gołąb Szlejf Stella  pedagog SP ul. Szkolna 1
Grenda Jolanta edukacja wczesnoszkolna SP ul. Poznańska 25
Gryczyński Adam język polski Sp ul. Szkolna 1
Grzelak Wiesława edukacja wczesnoszkolna SP ul. Poznańska 25
Grzelczak Justyna edukacja wczesnoszkolna SP ul. Poznańska 25
Gumienna Alicja nauczyciel wspomagający SP ul. Poznańska 25
Janecka Marta przyroda SP ul. Poznańska 25
Jankowska Małgorzata nauczyciel świetlicy SP ul. Poznańska 25
Jankowski Łukasz matematyka SP ul. Szkolna 1
Janowicz Wanda biologia SP ul. Szkolna 1
Józefowicz Joanna logopeda SP ul. Poznańska 25
Kalemba Agata język angielski SP ul. Szkolna 1
Kęska Rakowska Anna  plastyka, historia Sp ul. Szkolna 1
Kosmacz Julita nauczyciel wspomagający SP ul. Poznańska 25
Krym Ewa edukacja wczesnoszkolna SP ul. Poznańska 25
Krzyżaniak Katarzyna technika, geografia SP. ul. Poznańska
Kuśnierz Małgorzata edukacja wczesnoszkolna SP ul. Poznańska 25
Kwiecińska Aneta psycholog SP ul. Szkolna 1
Lipska Maria  nauczyciel wspomagający SP ul. Szkolna 1
Lis Marcin język polski SP ul. Szkolna 1
Łapińska Anna plastyka SP ul. Poznańska 25
Łukowski Adam nauczyciel w-fu SP ul. Szkolna 1
Maćkowiak Irena religia, WDŻ SP ul. Poznańska 25
Marchelek Paweł  wychowanie fizyczne SP ul. Szkolna 1
Matuszewska Agata historia SP ul. Szkolna 1

Miś Maria

edukacja wczesnoszkolna SP ul. Poznańska 25
Mrowińska Barbara język angielski SP ul. Poznańska 25
Mydlak Joanna wychowanie fizyczne SP ul. Poznańska 25
Napierkowska - Pietrzak Karina historia SP ul. Poznańska 25

Niciecka Lidia

język polski SP ul. Poznańska 25

Nowacka Małgorzata

edukacja wczesnoszkolna SP ul. Poznańska 25
Nowak Joanna edukacja wczesnoszkolna, biologia SP ul. Poznańska 25
Nowak Joanna Maria wychowanie fizyczne SP ul. Szkolna 1
Patalas Wojciech matematyka SP ul. Poznańska 25
Pięta-Kaźmierczak Mirosława matematyka SP ul. Poznańska 25
Przewoźniak Agata  język polski SP ul. Poznańska 25
Radogostowicz Urszula

nauczyciel - bibliotekarz

SP ul. Poznańska 25
Ratajczak Małgorzata język polski SP ul. Poznańska 25
Rożek Renata matematyka, informatyka SP ul. Szkolna 1
Rozumek Adam nauczyciel - bibliotekarz, j. angielski, nauczyciel wspomagający  SP ul. Poznańska 25
Róg Karolina wychowanie do życia w rodzinie SP ul. Poznańska 25
Sajna Małgorzata język angielski SP ul. Poznańska 25
Siwczak Małgorzata edukacja wczesnoszkolna SP ul. Poznańska 25
Skotarczak Maria historia SP ul. Szkolna 1
Smelka Marta wychowanie fizyczne

SP ul. Poznańska 25

SP ul. Szkolna 1

Stankowska Arleta psycholog SP ul. Poznańska 25
Szarzyński Michał wychowanie fizyczne SP ul. Poznańska 25
Szlachciak Maria edukacja wczesnoszkolna SP ul. Poznańska 25
Stawna Maria edukacja wczesnoszkolna SP ul. Poznańska 25
Tkaczyk Robert wychowanie fizyczne SP ul. Szkolna 1
Tonder Danuta religia SP ul. Szkolna 1
Szymanowska Ilona religia SP ul. Poznańska 25
Urbaniak Anna pedagog SP ul. Poznańska 25
Wawrzyniak Zuzanna nauczyciel bibliotekarz SP ul. Szkolna 1
Wiśniewska Renata religia SP ul. Poznańska 25
Wiśniewski Sławomir fizyka, informatyka SP ul. Szkolna 1
Wojczyński Artur religia SP ul. Szkolna 1
Woźniak Agnieszka język angielski

SP ul. Poznańska 25

Zaporska Dorota edukacja wczesnoszkolna SP ul. Poznańska 25
Zimna Przylepa Sylwia terapeuta SP. ul. Poznańska 25