Pracownicy szkoły

 SEKRETARIAT
Ewa Szczepańska
poniedziałek - piątek
8.00 - 15.00

WOŹNE
Aleksandra Przybylska (Pa), Justyna Spieczyńska (Sj)
 PONIEDZIAŁEK        WTOREK              ŚRODA           CZWARTEK             PIĄTEK      

Sj
6.30 - 12.30
Pa
9.30 - 15.30

Pa
6.30 - 12.30
Sj
9.30 - 15.30

Sj
6.30 - 12.30
Pa
9.30 - 15.30

Pa
6.30 - 12.30
Sj
9.30 - 15.30

Sj
6.30 - 12.30
Pa
9.30 - 5.30


LOGOPEDA
mgr Joanna Józefowicz
 PONIEDZIAŁEK        WTOREK              ŚRODA           CZWARTEK             PIĄTEK      
8.05 - 13.05
8.00 - 12.30
(9.35 -11.25 hs)

 

8.00 - 13.00

8.00 - 13.00

 

9.30 - 12.00

Terminy zajeć w Szkole Filialnej w Trzebawiu:
28.09, 26.10, 23.11, 21.12, 15.02, 15.03, 12.04, 10.5, 7.06
- godz. 9.15-10.15 
 
PSYCHOLOG
mgr Arleta Stankowska 
Ze względu na stałe zajęcia/spotkania psychologa z uczniami,
proszę rodziców o telefoniczne uzgodnianie terminu konsultacji/porady
 PONIEDZIAŁEK        WTOREK              ŚRODA           CZWARTEK             PIĄTEK      
7.00 - 12.30 12.30 - 18.30 10.00 - 15.00 7.00 - 15.30 7.00 - 10.00

PEDAGODZY
ul. Poznańska 25
mgr Anna Urbaniak
 PONIEDZIAŁEK        WTOREK              ŚRODA           CZWARTEK             PIĄTEK      

7.30 - 12.30

7.30 - 11.30
12.30 - 13.20
14.35 - 15.45

 
7.30 - 9.30

7.30 - 11.30
12.30 -17.00
8.00 - 11.30
12.30 - 14.30

 ul. Szkolna 1

Aneta Kwiecińska – gabinet nr 21 (obok dużej sali gimnastycznej)
Stella Gołąb – Szlejf – gabinet nr 26 (na pierwszym piętrze, naprzeciwko sali nr 9)
 

 

Aneta Kwiecińska

Stella Gołąb - Szlejf

Poniedziałek

7.45 – 15.05

7.30 – 11.30

Wtorek

7.45 – 15.05

11.05 – 15.05

Środa

7.45 – 13.10

7.00 – 11.00

Czwartek

9.25 – 15.05

7.00 – 11.00

Piątek

7.45 – 11.00

11.25 – 13.25

Kontakt do pedagogów:
Telefon 61 8134 147 wew.26,  tel. kom. 695857545  

Kontakt mailowy
Stella Gołąb – Szlejf : stella.szlejf@op.pl
Aneta Kwiecińska :
anetakwiecinska@wp.pl


BIBLIOTEKA SZKOLNA
mgr Urszula Radogostowicz, mgr Adam Rozumek

 PONIEDZIAŁEK        WTOREK            ŚRODA           CZWARTEK             PIĄTEK      

7.00 - 13.30

7.00  - 14.45
7.00 - 14.45 7.00 - 14.15.45 7.00 - 15.45

WYPOŻYCZALNIA
mgr Adam Rozumek
    

 PONIEDZIAŁEK 
   WTOREK  
    ŚRODA     
 CZWARTEK    
    PIĄTEK    
7.00 - 7.45
8.30 - 13.30
 7.00 - 10.40
11.25 - 13.30
 7.00 - 10.40
11.25 - 13.30
 7.00 - 14.00  7.00 - 10.40
11.25 - 13.30
 CZYTELNIA

mgr Urszula Radogostowicz

 PONIEDZIAŁEK 
   WTOREK  
    ŚRODA     
 CZWARTEK    
    PIĄTEK    

 7.30 -  8.30
  9.30 - 12.35
13.20 - 13.30

7.30 - 14.45  7.30 - 11.35
13.20 - 14.45

 7.30 - 7.45
8.30 - 9.35
10.20 - 11.35
12.20 - 15.45

8.30 - 15.45
 ADMINISTRATOR SIECI

mgr Agata Czub

 Konserwator - Paweł Cudak

poniedziałek - piątek
6.30 - 14.30

dyżur pracownika BHP 

10.01.2019  - godz. 7.30
31.01.2019 - godz. 14.00

NAUCZYCIELE
Nazwisko, imię     przedmiot     szkoła
Adamowicz Joanna język angielski SP ul. Poznańska 25
Bartosiewicz Andrzej wychowanie fizyczne SP ul. Poznańska 25
Bednarczyk Arleta język polski SP ul. Szkolna 1
Borowska Katarzyna matematyka SP ul. Szkolna 1
Cieślar Barbara język polski SP Szkolna 1
Cudak Krystyna edukacja wczesnoszkolna SP ul. Poznańska 25
Czub Agata matematyka SP ul. Poznańska 25
Czyż Magdalena edukacja wczesnoszkolna SP ul. Poznańska 25
Dutka Grażyna historia SP ul. Poznańska 25
Fabianowska Romana język niemiecki SP ul. Szkolna 1
Feldmann Sylwia muzyka

SP ul. Poznańska 25

SP ul. Szkolna 1

Gąsiorowska Małgorzata  wychowanie fizyczne, WDŻ SP ul. Szkolna 1
Gibczyńska Magdalena kierownik świetlicy SP ul. Poznańska 25
Gołąb Szlejf Stella  pedagog SP ul. Szkolna 1
Grenda Jolanta edukacja wczesnoszkolna SP ul. Poznańska 25
Gryczyński Adam język polski Sp ul. Szkolna 1
Grzelak Wiesława edukacja wczesnoszkolna SP ul. Poznańska 25
Grzelczak Justyna edukacja wczesnoszkolna SP ul. Poznańska 25
Gumienna Alicja nauczyciel wspomagający SP ul. Poznańska 25
Janecka Marta przyroda SP ul. Poznańska 25
Jankowska Małgorzata nauczyciel świetlicy SP ul. Poznańska 25
Jankowski Łukasz matematyka SP ul. Szkolna 1
Janowicz Wanda biologia SP ul. Szkolna 1
Jeziorna Kramarz Anna  język angielski SP ul. Szkolna
Józefowicz Joanna logopeda SP ul. Poznańska 25
Kalemba Agata język angielski SP ul. Szkolna 1
Kęska Rakowska Anna  plastyka, historia Sp ul. Szkolna 1
Kosmacz Julita nauczyciel wspomagający SP ul. Poznańska 25
Kozdrowska Kamila wychowanie do życia w rodzinie SP ul. Poznańska 25
Krym Ewa edukacja wczesnoszkolna SP ul. Poznańska 25
Krzyżaniak Katarzyna technika SP. ul. Poznańska
Kurasz Jadwiga chemia SP ul. Szkolna 1
Kuśnierz Małgorzata edukacja wczesnoszkolna SP ul. Poznańska 25
Kwiecińska Aneta psycholog SP ul. Szkolna 1
Lipska Maria  nauczyciel wspomagający SP ul. Szkolna 1
Lis Marcin język polski SP ul. Szkolna 1
Łapińska Anna plastyka SP ul. Poznańska 25
Łukowski Adam nauczyciel w-fu SP ul. Szkolna 1
Maćkowiak Irena religia, WDŻ SP ul. Poznańska 25
Marchelek Paweł  wychowanie fizyczne SP ul. Szkolna 1
Matuszewska Agata historia SP ul. Szkolna 1

Miś Maria

edukacja wczesnoszkolna SP ul. Poznańska 25
Mrowińska Barbara język angielski SP ul. Poznańska 25
Mydlak Joanna wychowanie fizyczne SP ul. Poznańska 25
Napierkowska - Pietrzak Karina historia SP ul. Poznańska 25

Niciecka Lidia

język polski SP ul. Poznańska 25

Nowacka Małgorzata

edukacja wczesnoszkolna SP ul. Poznańska 25
Nowak Joanna edukacja wczesnoszkolna, biologia SP ul. Poznańska 25
Nowak Joanna Maria wychowanie fizyczne SP ul. Szkolna 1
Oleksiak Genowefa biologia SP ul. Poznańska 25
Oleksiak Ryszard informatyka SP ul. Poznańska 25
Patalas Wojciech matematyka SP ul. Poznańska 25
Pięta-Kaźmierczak Mirosława matematyka SP ul. Poznańska 25
Przewoźniak Agata  język polski SP ul. Poznańska 25
Radogostowicz Urszula

nauczyciel - bibliotekarz

SP ul. Poznańska 25
Ratajczak Małgorzata język polski SP ul. Poznańska 25
Rożek Renata matematyka SP ul. Szkolna 1
Rozumek Adam nauczyciel - bibliotekarz, j. angielski, nauczyciel wspomagający  SP ul. Poznańska 25
Róg Karolina wychowanie do życia w rodzinie SP ul. Poznańska 25
Sajna Małgorzata język angielski SP ul. Poznańska 25
Siekańska Małgorzata geografia SP ul. Szkolna 1
Siwczak Małgorzata edukacja wczesnoszkolna SP ul. Poznańska 25
Skotarczak Maria historia SP ul. Szkolna 1
Smelka Marta wychowanie fizyczne

SP ul. Poznańska 25

SP ul. Szkolna 1

Stankowska Arleta psycholog SP ul. Poznańska 25
Szarzyński Michał wychowanie fizyczne SP ul. Poznańska 25
Szlachciak Maria edukacja wczesnoszkolna SP ul. Poznańska 25
Stawna Maria edukacja wczesnoszkolna SP ul. Poznańska 25
Tkaczyk Robert wychowanie fizyczne SP ul. Szkolna 1
Tonder Danuta religia SP ul. Szkolna 1
Szymanowska Ilona religia SP ul. Poznańska 25
Urbaniak Anna pedagog SP ul. Poznańska 25
Wawrzyniak Zuzanna nauczyciel bibliotekarz SP ul. Szkolna 1
Weber Marzena fizyka, informatyka, doradca zawodowy SP ul. Szkolna 1
Wiśniewska Renata religia SP ul. Poznańska 25
Wiśniewski Sławomir fizyka SP ul. Szkolna 1
Wojczyński Artur religia SP ul. Szkolna 1
Woźniak Agnieszka język angielski

SP ul. Poznańska 25

Zaporska Dorota edukacja wczesnoszkolna SP ul. Poznańska 25
Zimna Przylepa Sylwia terapeuta SP. ul. Poznańska 25