Kalendarz szkolny

KALENDARZ DZIAŁAŃ SZKOLNYCH

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W STĘSZEWIE

 ROK SZKOLNY 2018/2019

data

Działania

3 września
poniedziałek

Uroczyste rozpoczęcie  roku szkolnego:
- klasy 1-5 godz. 8.00 w hali widowiskowo-sportowej
- klasy 6 - 8 oraz 3 gimnazjalna w budynku byłego Gimnazjum ul. Szkolna   godz. 9.00
- oddział przedszkolny filia w Trzebawiu godz. 8.00 w budynku szkoły

6 września

czwartek

Szkolenie z regulaminu oceny pracy nauczyciela

10 września
poniedziałek

15.30 - Rada Pedagogiczna – przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego

11 września
wtorek

Zebrania organizacyjne w oddziale przedszkolnym – Fila w Trzebawiu- godz. 17.30

12 września
środa

Zebrania organizacyjne z rodzicami ul. Poznańska 25
- klasy 1-3 – godz. 17.00
- klasy 4-5 – godz. 18.00

13 września
czwartek

Zebrania organizacyjne z rodzicami ul. Szkolna1
- klasy 6 i 7 godz.18.00
- kl. 3 Gim. i kl. 8 godz.17.30

25 września
wtorek

Zebranie sprawozdawczo - wyborcze Rady Rodzicców

27 września
czwartek

Zebranie Rady Rodziców uchwalające program profilaktyczno-wychowawczy
- godz. 18.00

11 października
czwartek

Pasowanie na pierwszoklasistę – godz. 9.00
Uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej o godz. 10.40

12 października
piątek

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych. Szkoła zapewnia opiekę w swietlicy
od godz. 6.30 - 17.00

1 listopada
czwartek

Dzień wolny

2 listopada
piątek

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych. Szkoła zapewnia uczniom opiekę |
od godz. 6.30 - 17.00

9 listopada
piątek

Projekt edukacyjny – „Dzień dla Niepodległej”
Godz. 11.11 – odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego

20 listopada
wtorek

Spotkania wychowawców i nauczycieli przedmiotów z rodzicami ul. Poznańska 25
- kl. 1-3 – godz. 17.00
- kl. 4-5 – godz.17.45
- 18.30 – spotkanie z nauczycielami przedmiotów

22 listopada
czwartek

Spotkania wychowawców i nauczycieli przedmiotów z rodzicami godz. 18,00. ul. Szkolna 1

30 listopada piątek

Andrzejki kl. 1-5

6 grudnia czwartek

Mikołajki – projekt edukacyjny

9 grudnia niedziela

Koncert Charytatywny

10-14 grudnia

Wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną za I okres (dotyczy przedmiotów,
dla których ocena jest oceną roczną lub końcową)

18 - 20 grudnia

19 - 21 grudnia

Rekolekcje ul. Poznańska 25

Rekolekcje - ul. Szkolna 1

20 grudnia czwartek

Apel z okazji Powstania Wielkopolskiego

21 grudnia piątek

Wigilie szkolne

23 – 31  grudnia

Zimowa przerwa świąteczna

3 stycznia czwartek

Wpis propozycji ocen za I okres (dotyczy przedmiotów, dla których ocena jest oceną roczną
lub końcową)

do 7 stycznia poniedziałek

Składanie wniosków odwoławczych zgodnie z rozporządzeniem zawartym w Statucie Szkoły

9 stycznia środa

Zakończenie klasyfikacji za I okres i podania uczniom ocen śródrocznych. Wpis ocen do
e-dziennika najpóźniej do godziny 15.00   

10 stycznia czwartek

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej - godz. 15.30

11 stycznia piątek

Podanie uczniom wyników klasyfikacji za I okres

14 – 27 stycznia

Ferie zimowe

28 stycznia
poniedziałek

Początek II okresu

29 stycznia
wtorek

Wywiadówka ul. Poznańska 
– kl.1-3 – godz. 17.00
-  kl.4-5 – godz. 18.00

31 stycznia czwartek

Wywiadówki ul. Szkolna 1 - godz.18.00

7 lutego  czwartek

Analityczne posiedzenie Rady Pedagogicznej – godz. 15.30

marzec/kwiecień

Szkolenie dotyczące procedur przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu na zakończenie szkoły

4 kwietnia czwartek

Spotkania wychowawców i nauczycieli przedmiotów z rodzicami godz. 18.00 ul. Szkolna 1

9 kwietnia
wtorek

Rada Pedagogiczna opiniująca arkusz organizacji pracy w nowym roku szkolnym - godz. 15.30

9 kwietnia wtorek

Spotkania wychowawców i nauczycieli przedmiotów z rodzicami  ul. Poznańska 25
- kl. 1-3 – godz. 17.00
- kl. 4-5 – godz.17.45
- 18.30 – spotkanie z nauczycielami przedmiotów

10, 11, 12 kwietnia

Egzaminy gimnazjalne
Dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych dla uczniów uczących sie w budynku
przy ul. Szkolna 1. Szkoła zapewnia opiekę świetlicową w budynku przy ul. Poznańskiej 25

15, 16, 17 kwietnia

Sprawdzian ósmoklasisty godz. 9.00
Dni wolne dla uczniów uczących się w budynku przy ul. Poznańskiej 25. Szkoła zapewnia
uczniom opiekę świetlicowa od godz. 6.30 - 17.00

18 – 23 kwietnia

Wiosenna przerwa świąteczna

30 kwietnia wtorek

Apel z okazji Święta Konstytucji 3 Maja - kl.1-5 – godz. 9.40
Obchody Święta Konstytucji 3 Maja ul. Szkolna 1

1 maja środa

Święto Pracy – dzień wolny

2 maja czwartek

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
Szkoła zapewnia uczniom opiekę w świetlicy szkolnej  - godz. 6.30 – 17.00

3 maja piątek

Święto Konstytucji 3 Maja – dzień wolny

8 maja środa

Ostateczny termin podania uczniom zagrożeń i wpisanie zagrożeń do e-dziennika
najpóźniej do godziny 15.00

9 maja czwartek

Kl. 1-8 - Spotkanie wychowawców z rodzicami – podanie informacji rodzicom (karteczki)
o zagrożeniach

Kl. 1-5 – godz. 17.00
Godz.
17.45 - indywidualne spotkania z nauczycielami przedmiotów.

Kl. 6-8 i 3 gimnazjum – godz. 18.00

13– 17 maja

Dni na wycieczki szkolne (wycieczki kilkudniowe kończą się w piątek )

 

Dzień Dziecka i Sportu Szkolnego

29.05 – 04.06
(śr-wt)

Do godz. 15.00 wpis propozycji ocen przewidywanych - klasy 3 gimnazjalne

31 maja piątek

Kl. 1-8 - Ostateczne podanie informacji uczniom o przewidywanych ocenach końcoworocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania.

Wpis ocen do e-dziennika najpóźniej do godz. 15.00

3 czerwca poniedziałek

Kl. 1-8 - Wnioski o podwyższenie ocen z zajęć edukacyjnych i zachowania (sekretariat)

4 czerwca wtorek

Kl. 1-8 - Informacja dla rodziców i dzieci wnioskujących o podwyższenie oceny

do 7.06 pt

do g. 15.00

Wnioski o egzamin sprawdzający dotyczący przewidywanej oceny rocznej z zajęć edukacyjnych i zachowania kl.3 gim.

do 10.06 poniedziałek

Egzamin sprawdzający dla uczniów odwołujących się od ocen przewidywanych dotyczy 3 klas gimnazjalnych

10 czerwca
poniedziałek

Zakończenie klasyfikacji rocznej. 
Ostateczny termin przekazania uczniom ocen końcoworocznych.
Wpis ocen w e-dzienniku najpóźniej do godz. 15.00

12 czerwca środa

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna – godz. 15.30

13 czerwca czwartek

Podanie uczniom wyniku klasyfikacji końcoworocznej

13 czerwca czwartek

13-14 czerwca

Kl. 1-8 i 3G - Składanie wniosków o egzaminy klasyfikacyjne

Termin składania wniosków o egzaminy poprawkowe

 Kiermasz używanych podręczników z religii

18 czerwca wtorek

Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas ósmych

19 czerwca środa

Egzaminy klasyfikacyjne

19 czerwca środa

Dzień z wychowawcą

19 czerwca środa

Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas trzecich gimnazjalnych

20 czerwca czwartek

Boże Ciało – dzień wolny

21 czerwca piątek

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

24 i 25 czerwca

Składanie wniosków o zmianę oceny klasyfikacyjnej

25 czerwca wtorek

Analityczne posiedzenie Rady Pedagogicznej – godz. 9.00

W ciągu 5 dni od daty zgłoszenia wniosku

Sprawdzian wiadomości i umiejętności dla uczniów odwołujących się od oceny klasyfikacyjnej (dotyczy oceny ustalonej niezgodnie z procedurami)