Kalendarz szkolny

data

Działania

2 września
poniedziałek
Uroczyste rozpoczęcie  roku szkolnego:
- klasy 1-5 i kl.6d, 6f  - godz. 8.00 w hali widowiskowo-sportowej
- klasy 6 – 8 (oprócz kl.6d, 6f) w budynku ul. Szkolna 1 -  godz. 9.00
- oddział przedszkolny filia w Trzebawiu godz. 8.00 w budynku szkoły w Trzebawiu
10 września
wtorek
Zebrania organizacyjne w oddziale przedszkolnym – Fila w Trzebawiu- godz. 17.30
11 września
środa
Zebrania organizacyjne z rodzicami ul. Poznańska 25
- klasy 1-3 – godz. 17.00
- klasy 4-5 i kl.6d, 6f – godz. 18.00
12 września
czwartek
Zebrania organizacyjne z rodzicami ul. Szkolna1
- klasy 6 - 7 godz.18.00
- kl.8 -  godz.17.30
13 września
piątek
15.30 - Rada Pedagogiczna – przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego
24 września
wtorek
Zebranie Rady Rodziców. 
Sprawozdanie ustępującej Rady Rodziców oraz Komisji Rewizyjnej- godz.19.00
26 września
czwartek
Zebranie Rady Rodziców uchwalające program profilaktyczno-wychowawczy
- godz. 18.00
11 października
piątek
Pasowanie na pierwszoklasistę – godz. 9.00
Uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej
14 października
poniedziałek
DEN – wolny
Działa świetlica szkolna
8 listopada
piątek
Uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości
20 listopada
środa
Spotkania wychowawców i nauczycieli przedmiotów z rodzicami ul. Poznańska 
- kl. 1-3 – godz. 17.00
- kl. 4-5 i kl.6d, 6f – godz.17.45
- 18.30 – spotkanie z nauczycielami przedmiotów
21 listopada
czwartek
Spotkania wychowawców i nauczycieli przedmiotów z rodzicami godz. 18,00. ul. Szkolna 1 – kl.6-8 (oprócz kl.6d, 6f)
29 listopada 
piątek
Andrzejki kl. 1-5 i kl.6d, 6f
6 grudnia
piątek
Mikołajki – projekt edukacyjny
grudzień (zgodnie z kalendarzem OKE) Próbny egzamin ósmoklasisty
20 grudnia
piątek
Uroczysty apel z okazji Powstania Wielkopolskiego
- klasy 1-5 i 6d, 6f  
- klasy 6-8 (oprócz kl.6d, 6f)
20 grudnia
piątek
Wigilie szkolne
23 – 31  grudnia

Zimowa przerwa świąteczna
Dyżur na zapisy u kierownika świetlicy.

2 i 3 stycznia

Dni wolne
Świetlica pełni dyżur w godz. od 6.30 - 17.00.

6 stycznia
poniedziałek
Trzech Króli
21 stycznia
wtorek
Zakończenie klasyfikacji za I okres i podania uczniom ocen śródrocznych.
Wpis ocen do e-dziennika najpóźniej do godziny 15.00   
23 stycznia
czwartek
Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej - godz. 15.30
24 stycznia
piątek
Wywiadówka  ul. Poznańska 25
– kl.1-3 – godz. 16.30
-  kl.4-5 i kl.6d, 6f – godz. 17.15
Wywiadówki ul. Szkolna 1
- kl.6-8 (oprócz kl.6d, 6f) - godz.18.00
27 stycznia do
9 lutego
Ferie zimowe
10 lutego 
poniedziałek
Początek II okresu
12 lutego 
środa
Analityczne posiedzenie Rady Pedagogicznej – godz. 15.30
marzec/kwiecień Szkolenie dotyczące procedur przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty
7 kwietnia 
wtorek
Rada Pedagogiczna opiniująca arkusz organizacji pracy w nowym roku szkolnym - godz. 15.30
9 – 14 kwietnia Wiosenna przerwa świąteczna
22 kwietnia
środa
Spotkania wychowawców i nauczycieli przedmiotów z rodzicami  ul. Poznańska 25
- kl. 1-3 – godz. 17.00
- kl. 4-5 i kl.6d, 6f – godz.17.45
- 18.30 – spotkanie z nauczycielami przedmiotów
23 kwietnia
czwartek
Spotkania wychowawców i nauczycieli przedmiotów z rodzicami  ul. Szkolna 1
- kl. 6-8 (oprócz kl.6d, 6f) – godz. 18.00
21, 22, 23 kwietnia
wtorek, środa, czwartek
Egzamin ósmoklasisty godz. 9.00
30 kwietnia
czwartek
Uroczysty apel z okazji Święta Konstytucji 3 Maja 
- kl.1-5 i kl.6d, 6f – godz. 9.40
- kl.6-8 (oprócz kl.6d, 6f)
1 maja
piątek
Święto Pracy – dzień wolny
4 – 8 maja Dni na wycieczki szkolne (wycieczki kilkudniowe kończą się w piątek )
12-19 maja
wtorek
Ostateczny termin podania uczniom zagrożeń i wpisanie zagrożeń do e-dziennika najpóźniej do godziny 15.00 (4 tygodnie przed klasyfikacyjną RP.)
20 maja
środa
Spotkanie wychowawców z rodzicami ul. Poznańska 25 – podanie informacji rodzicom (karteczki) o zagrożeniach
kl. 1-3 – godz. 17.00
kl. 4-5 i kl.6d, 6f – godz. 18.00
21 maja
czwartek
Spotkanie wychowawców z rodzicami ul. Szkolna 1 – podanie informacji rodzicom (karteczki) o zagrożeniach
kl. 6-8 (oprócz kl.6d, 6f) – godz. 18.00
1 czerwca
poniedziałek
Dzień Dziecka i Sportu Szkolnego
2-8 czerwca
poniedziałek
Ostateczne podanie informacji uczniom o przewidywanych ocenach końcoworocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania (tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem RP).
Wpis ocen do e-dziennika najpóźniej do godz. 15.00
9 czerwca
wtorek
Wnioski o podwyższenie ocen z zajęć edukacyjnych i zachowania (sekretariat) do godz. 15.00
10 czerwca
środa
Podanie informacji zwrotnej dla rodziców i uczniów wnioskujących o podwyższenie oceny
11 czerwca
czwartek
Boże Ciało
12 czerwca
piątek
Dzień wolny
Działa świetlica szkolna
16 czerwca
wtorek
Zakończenie klasyfikacji rocznej. 
Ostateczny termin przekazania uczniom ocen końcoworocznych.
Wpis ocen w e-dzienniku najpóźniej do godz. 15.00
18 czerwca
czwartek
Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna – godz. 15.30
19 czerwca piątek
22 czerwca poniedziałek
Składanie wniosków o egzaminy klasyfikacyjne (w sekretariacie)
Składania wniosków o egzaminy poprawkowe (w sekretariacie)
(dwa dni robocze od klasyfikacyjnej RP)
22 czerwca
poniedziałek
Rada Pedagogiczna jeżeli złożył wniosek o egzamin klasyfikacyjny uczeń mający nieusprawiedliwione godziny
24 czerwca
środa
Egzaminy klasyfikacyjne
25 czerwca
czwartek
Dzień z wychowawcą
25 czerwca
czwartek
Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas ósmych
26 czerwca
piątek
Uroczyste zakończenie roku szkolnego
godz.8.00 – kl.1-7
29 i 30 czerwca (&131.11) Składanie wniosków o zmianę oceny klasyfikacyjnej
30 czerwca
wtorek
Analityczne posiedzenie Rady Pedagogicznej – godz. 9.00
W ciągu 5 dni od daty zgłoszenia wniosku Sprawdzian wiadomości i umiejętności dla uczniów odwołujących się od oceny klasyfikacyjnej (dotyczy oceny ustalonej niezgodnie z procedurami)