Pedagodzy - ul. Szkolna 1

Pedagodzy szkolni w budynku – Szkolna 1: mgr Aneta Kwiecińska i mgr Stella Gołąb – Szlejf

Motywem przewodnim naszej pedagogicznej pracy jest: otwarte, holistyczne podejście do każdego ucznia i prowadzonej sprawy.

Zapraszamy do współpracy.

Kto, gdzie i kiedy?

mgr Aneta Kwiecińska – gabinet nr 21 (obok dużej sali gimnastycznej)

mgr Stella Gołąb – Szlejf – gabinet nr 26 (na pierwszym piętrze, naprzeciwko sali nr 9)

 

Aneta Kwiecińska

Stella Gołąb - Szlejf

Poniedziałek

7.40– 14.10

7.30 – 10.30

Wtorek

10.30 – 14.20

7.30 -10.30

Środa

7.40 – 10.30

12.20 – 14.20

Czwartek

7.40 – 12.40

12.05 - 15.05

Piątek

11.15 – 15.05

----------------------

 

 

 

Na czym polega nasza praca?

 

Współpraca z uczniami

 

 • pomoc uczniom mającym trudności w nauce
 • pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z rówieśnikami
 • prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych w zespołach klasowych
 • wspieranie emocjonalne w sytuacjach trudnych
 • doradztwo zawodowe w zakresie wyboru dalszej drogi kształcenia
 • rozwijanie pasji i zainteresowań - Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby wnieść coś nowego do naszego szkolnego życia, którzy mają ciekawe pomysły i energię, by je zrealizować.

 

 Pamiętaj, że szukanie pomocy jest oznaką siły, a nie słabości.

 

 Współpraca z rodzicami

 

 • konsultacje indywidualne z rodzicami
 • rozpoznawanie trudności ucznia w funkcjonowaniu w środowisku szkolnym, rodzinnym  i lokalnym
 • pomoc w rozwiązywaniu różnorodnych trudności życiowych
 • spotkania informacyjno – edukacyjne

 

Współpraca z nauczycielami

 

 • wnikliwa analiza i rozpoznawanie trudności uczniów
 • poszukiwanie jak najlepszych rozwiązań w celu dobrego      funkcjonowania ucznia w środowisku szkolnym, rodzinnym i lokalnym
 • współpraca w realizacji działań wychowawczych, wynikających ze      Szkolnego  Programu Wychowawczego      oraz Programu Szkolnej profilaktyki
 • organizowanie dodatkowych form informacyjno – edukacyjnych

 

Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami wspierającymi rodzinę i ucznia.

 

Kontakt do pedagogów:

Telefon 61 8134 147 wew.26,  tel. kom. 695857545

 

oraz poprzez Librus Synergia