Pedagodzy - ul. Szkolna 1

Pedagodzy szkolni w budynku – Szkolna 1: mgr Aneta Kwiecińska i mgr Stella Gołąb – Szlejf

Motywem przewodnim naszej pedagogicznej pracy jest: otwarte, holistyczne podejście do każdego ucznia i prowadzonej sprawy.

Zapraszamy do współpracy.

mgr Aneta Kwiecińska – gabinet nr 21 (obok dużej sali gimnastycznej)

mgr Stella Gołąb – Szlejf – gabinet nr 26 (na pierwszym piętrze, naprzeciwko sali nr 9)

 

Na czym polega nasza praca?

Współpraca z uczniami

       • pomoc uczniom mającym trudności w nauce
     • pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z rówieśnikami
     • prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych w zespołach klasowych
     • wspieranie emocjonalne w sytuacjach trudnych
     • doradztwo zawodowe w zakresie wyboru dalszej drogi kształcenia
     • rozwijanie pasji i zainteresowań - Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby wnieść coś nowego do naszego szkolnego życia, którzy mają ciekawe pomysły i energię, by je zrealizować.

 

 Pamiętaj, że szukanie pomocy jest oznaką siły, a nie słabości.

 

 Współpraca z rodzicami

 konsultacje indywidualne z rodzicami|
rozpoznawanie trudności ucznia w funkcjonowaniu w środowisku szkolnym, rodzinnym  i lokalnym
pomoc w rozwiązywaniu różnorodnych trudności życiowych
spotkania informacyjno – edukacyjne

 

Współpraca z nauczycielami

 • wnikliwa analiza i rozpoznawanie trudności uczniów
 • poszukiwanie jak najlepszych rozwiązań w celu dobrego funkcjonowania ucznia w środowisku szkolnym, rodzinnym i lokalnym
 • współpraca w realizacji działań wychowawczych, wynikających ze Szkolnego  Programu Wychowawczo Profilaktycznego
 • organizowanie dodatkowych form informacyjno – edukacyjnych

 

Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami wspierającymi rodzinę i ucznia

 

Kontakt do pedagogów:

Telefon 61 8134 147 wew.26,  tel. kom. 695857545

 oraz poprzez Librus Synergia