Rada Samorządu Uczniowskiego

SKŁAD RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Aleksandra Szlachetka - PRZEWODNICZĄCA - kl. 5e

Judyta Lemkowska - ZASTĘPCA - kl. 5E

Emilia Librowska  -  PRZEWODNICZĄCA - kl. 8d

Filip Matuszak - PRZEWODNICZĄCY - kl. 8d

Kamila Humen  - ZASTĘPCA - kl. 7B

Maria Marchelek  - SKARBNIK - kl. 8E

Stanisław Kalemba-  PRZEKAZYWANIE INFORMACJI PRZEZ RADIOWĘZEŁ - kl. 8D