Rada Samorządu Uczniowskiego

SKŁAD RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Aleksandra Szlachetka - PRZEWODNICZĄCA - kl. 5e

Judyta Lemkowska - ZASTĘPCA - kl. 5E

Emilia Librowska  -  PRZEWODNICZĄCA - kl. 8d

Filip Matuszak - PRZEWODNICZĄCY - kl. 8d

Kamila Humen  - ZASTĘPCA - kl. 7B

Maria Marchelek  - SKARBNIK - kl. 8E

Stanisław Kalemba-  PRZEKAZYWANIE INFORMACJI PRZEZ RADIOWĘZEŁ - kl. 8D

Plan pracy ul. Szkolna

PLAN PRACY RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STĘSZEWIE UL. SZKOLNA 1

ROK SZKOLNY 2022/2023

 

CELE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

  • reprezentowanie ogółu uczniów,

  • integracja społeczności szkolnej,

  • działania na rzecz społeczności szkolnej i obrony jej praw,

  • uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły,

  • rozwijanie demokratycznych norm współżycia , współdziałania uczniów oraz przyjmowanie współodpowiedzialności za jednostkę i grupę,

  • Czytaj więcej o: Plan pracy ul. Szkolna