ŚWIETLICA OPIEKUNCZO - WYCHOWAWCZA MINI - MAX

ŚWIETLICA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA  MINI - MAX 

SZKOŁA UDOSTĘPNIA ŚWIETLICĘ ZE ŚRODKÓW OPS
 
ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA UCZNIÓW  KLAS 4-8!
 
Zapisy przyjmuje kierownik Świetlicy opiekuńczo - wychowawczej p.Kamila Bąk - Mietlicka.