Apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości

Z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości odbył się uroczysty apel w hali widowiskowo-sportowej. Montaż słowno-muzyczny przygotowali uczniowie klas: 3a,3b oraz 5a  ze swoimi wychowawczyniami, paniami: Kariną Napierkowską-Pietrzak, Dorotą Zaporską oraz Justyną Grzelczak. Oprawę muzyczną wraz ze szkolnym chórem przygotowała pani Sylwia Feldman. Jak każdego roku w bardzo podniosły i obrazowy sposób występujący uczniowie przedstawili drogę Polski do uzyskania niepodległości. 

Na sali panowała atmosfera skupienia, zaciekawienia tematem i wruszenia. Na zakończenie głos zabrała pani dyrektor Arleta Bednarczyk dziękując za przygotowanie apelu i kierując do wszystkich, w tym również dzieci ukraińskich, słowa o ważności bycia wolnym krajem i patriotyzmu.