Dzień Bezpiecznego Internetu

Dzień Bezpiecznego Internetu 2024 przypadał w tym roku na 6 lutego, ale jego obchody w formie realizowanych w całej Polsce lokalnych inicjatyw edukacyjnych są zaplanowane aż do końca marca 2024.
W budynku przy ulicy Szkolnej przez klasę VII d wraz z wychowawcą zrobiona została gazetka korytarzowa, informująca o głównych ideach DBI oraz przeprowadzony został quiz wiedzy o Internecie w programie Kahoot, w którym uczestniczyło prawie 50 osób. Inicjatywa miała służyć zwróceniu uwagi na kwestię bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.

Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody zafundowane przez Radę Rodziców. Z rąk pani dyrektor Izabeli Czerwińskiej nagrody otrzymali:
I miejsce – Zuzanna Szymczyk
II miejsce – Lena Wieczorek
III miejsce – Larysa Kluj