Dzień z pasją W KLASACH I-III

"Nawet z pozoru najdziwaczniejsza, najskromniejsza pasja jest czymś bardzo,
ale to bardzo cennym"

Stephen King