Komunikat Rady Rodziców

Witamy serdecznie wszystkich uczniów oraz rodziców na stronie Rady Rodziców. Aby nasza szkoła była jeszcze lepsza, bezpieczniejsza, przyjazna, aby nasze dzieci miały jak najwięcej okazji do zdobywania wiedzy i umiejętności - nie tylko podczas lekcji, potrzebne jest zaangażowanie każdego rodzica. Dlatego bardzo prosimy WSZYSTKICH RODZICÓW o zgłaszanie się do Rady z pomysłami jak też z ofertą pomocy w organizacji różnych działań, które zaplanowaliśmy w tym roku szkolnym .
 
Celem Rady Rodziców jest podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia działalności szkoły. Chcemy ten cel realizować poprzez pobudzanie aktywności rodziców i uczniów do działania na rzecz szkoły, zapewnienie rodzicom wpływu na działalność szkoły, możliwość wyrażania swoich opinii, zgłaszania własnych pomysłów, finansowanie, współfinansowanie i wspieranie organizacyjne działań na rzecz naszych dzieci, podejmowanych z inicjatywy Rodziców, Rady Pedagogicznej lub Samorządu Uczniowskiego. 

 

Prosimy o dokonywanie wpłat na Radę Rodziców na konto
82 1020 4027 0000 1402 1269 2275  Bank PKO BP
w tytule wpisując: imię i nazwisko dziecka oraz klasę

 Opłata wynosi 30 złotych na  semestr, lub 60 złotych na rok szkolny.

Dziękujemy wszystkim Rodzicom i Opiekunom za terminowe wpłaty na Fundusz Rady Rodziców

Kontakt z Radą Rodziców: radarodzicow_spsteszew@wp.pl

Zapraszamy na spotkania Rady Rodziców, które są otwarte dla WSZYSTKICH!


Członkowie Prezydium Rady Rodziców:

Przewodniczący: Marek Koza
Zastępca przewodniczącego: Magdalena Kaniewska
Sekretarz: Iza Bilska
Skarbnik: Robert Słonina
Zastępca skarbnika: Ania Wiśniewska