Komunikat w sprawie składek na Radę Rodziców

Szanowni Rodzice!!!

Prezydium Rady Rodziców zwraca się do Państwa z  prośbą o wpłatę składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 2022/2023.
Dobrowolna składka w bieżącym roku wynosi 60 zł na dziecko, na każde kolejne 30 zł .
Jeżeli suma ta przekracza Państwa możliwości prosimy o wsparcie w każdej dowolnej kwocie.

Pragniemy, by wpłaty na fundusz Rady Rodziców nie były traktowane jako obowiązek, lecz były przejawem naszej społecznej dojrzałości i współodpowiedzialności za dobro naszych dzieci. W związku z powyższym, Rada Rodziców zwraca się z gorącą prośbą do Państwa o wpłacanie składek tak, żeby nasza młodzież szkolna mogła korzystać z atrakcji finansowanych przez Radę Rodziców na terenie szkoły. Z roku na rok, liczba osób wpłacających jest coraz mniejsza, działanie Rady bez Państwa wpłat jest niemożliwe.

Pieniądze można wpłacać przedstawicielom Trójki Klasowej, lub Skarbnikowi Szkolnemu, który będzie dyżurował przy sekretariacie szkolnym 15 min przed lub zaraz po zebraniu.

Proponujemy również wpłaty bezpośrednio na konto Rady Rodziców:
Nr konta Rady Rodziców 82 1020 4027 0000 1402 1269 2275
W tytule przelewu prosimy o wskazanie: imienia i nazwiska dziecka oraz klasy, do której uczęszcza.

W imieniu dzieci dziękujemy za wszystkie wpłaty!
Przewodniczący Rady Rodziców Marek Koza