Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Informacje

Informacje

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE PROWADZENIA SKLEPIKU SZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STĘSZEWIE

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Stęszewie działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 r., Nr 113 poz. 759 ze zm.)  prowadzi postępowanie ofertowe na wynajem pomieszczenia i prowadzenie sklepiku szkolnego w Szkole Podstawowej w Stęszewie ul Poznańska 25 oraz ul. Szkolna 1.

Oferty zgodne z warunkami określonymi w załączniku do ogłoszenia należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie szkoły ul. Poznańska 25 w dniach od 22 lipca do 10 sierpnia 2020 r. w godzinach od 8.00 do 14.00.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi 10 sierpnia 2020 r. w Szkole Podstawowej w Stęszewie ul. Poznańska 25 o godzinie 14.15.

Karolina Róg= Dyrektor Szkoły Podstawowej w Stęszewie

Załączniki :

  1. Załącznik do postępowania ofertowego.

  2. Umowa najmu sklepiku szkolnego.

Sprawozdanie finansowe za rok 2019

Sprawozdania finansowe za rok 2019 (nazwa placówki), tj. bilans jednostki, rachunek zysków i strat jednostki oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkól w Stęszewie (www.jo.steszew.pl) w zakładce Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie - Sprawozdania finansowe.

Warszaty z udzielania pierwszej pomocy

Drodzy Rodzice, w najbliższym czasie w naszej szkole odbędą się kursy oraz warsztaty z udzielania pierwszej pomocy prowadzone przez wykwalifikowana kadre (centrum szkoleniowe MEDAID z Poznania) wszystkich zainteresowanych proszę o kontakt przez dziennik elektroniczny z panią Joanna Maria Nowak. Wszystkie informacje w załączniku.  Serdecznie zapraszamy.