Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Informacje

Informacje

Sprawozdanie finansowe za rok 2019

Sprawozdania finansowe za rok 2019 (nazwa placówki), tj. bilans jednostki, rachunek zysków i strat jednostki oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkól w Stęszewie (www.jo.steszew.pl) w zakładce Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie - Sprawozdania finansowe.

Warszaty z udzielania pierwszej pomocy

Drodzy Rodzice, w najbliższym czasie w naszej szkole odbędą się kursy oraz warsztaty z udzielania pierwszej pomocy prowadzone przez wykwalifikowana kadre (centrum szkoleniowe MEDAID z Poznania) wszystkich zainteresowanych proszę o kontakt przez dziennik elektroniczny z panią Joanna Maria Nowak. Wszystkie informacje w załączniku.  Serdecznie zapraszamy.

Dyżur pracownika BHP

dyżur pracownika BHP
październik
7.10.2019 godz. 8.30
24.10.2019 godz. 13.00

Dyżur administratora LIBRUS

Administrator sieci pani mgr Agata Czub pełni dyżur w każdą środę od godz. 12.35 - 13.20 w pokoju nauczycielskim.