„ABC empatii, bo wszyscy jesteśmy tacy sami”

Nasza szkoła w tym roku szkolnym przystąpiła do realizacji projektu „ABC empatii, bo wszyscy jesteśmy tacy sami” fundacji CFF Czepczyński Family Fundation, który dotyczy edukacji włączającej. Projekt i realizowane w jego ramach warsztaty z edukacji włączającej kierowane są do dzieci od 5 do 10 roku życia. 

W naszej szkole chcemy budować pozytywne postawy, by nasi uczniowie nie czuli się gorsi. Bo tak naprawdę wszyscy jesteśmy tacy sami. 

Rodzice i szkoła maja realny wpływ na budowanie postaw u dzieci. Już od najmłodszych lat należy z nimi z rozmawiać o tym, że mimo różnic w wyglądzie zewnętrznym, czy zachowaniu wszyscy jesteśmy tacy sami. Każdy, i duży i mały chce być szczęśliwy, akceptowany i kochany takim jakim jest.  Niestety dziecko mające słaby wzrok, słuch, czy zachowujące się inaczej z różnych przyczyn, jest dla niektórych rówieśników obiektem żartów, odmieńcem… Każde dziecko ma prawo do szczęśliwego dzieciństwa. Żadne dziecko nie powinno się czuć gorsze dlatego, że (na pozór), różni się od innych. Dzieci od początku należy uczyć tolerancji, zrozumienia, empatii, szacunku do drugiego człowieka.